Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa zaprasza na 12. Konferencję „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”, która odbędzie się w dniach 10-11 stycznia 2019 roku.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem materiałów i struktur lotniczych, w szczególności:

 • próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);
 • zmęczenie materiałów lotniczych;
 • nowe materiały i typy struktur;
 • przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;
 • monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);
 • mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;
 • badania nieniszczące (NDT);
 • przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Ważne daty

Przesłanie abstraktu – 15 grudnia 2018
Płatność za udział – 15 grudnia 2018
Konferencja – 10 -11 stycznia 2019

Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym „Fatigue of Aircraft Structures” (8 pkt.).

Streszczenia prac przeznaczonych do prezentacji (max. 400 słów, MS Word) należy przesłać na adres: antoni.niepokolczycki[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku.

Program

Pobierz program konferencji »

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. Maciej BOSSAK
 • dr hab. inż. Krzysztof DRAGAN
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KATUNIN
 • prof. dr hab. inż. Jerzy KOZAK
 • dr hab. inż. Andrzej LESKI
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław RODZEWICZ
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ
 • prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz SOCHA
 • prof. nzw. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI

Opłaty

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 300 zł należy wnieść na konto Instytutu Lotnictwa

Nr konta:
90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku z obowiązkowym dopiskiem: FATIGUE 12

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji;
 • materiały konferencyjne;
 • przerwy kawowe;
 • wieczorny obiad konferencyjny.

Przejazd i zakwaterowanie na koszt własny uczestników.

Rejestracja

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres: antoni.niepokolczycki[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię
 • Tytuł naukowy
 • Instytucja / organizacja
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Tytuł referatu

Podziel się wpisem