Dofinansowanie projektu w ramach PO IG

0

Net Instytut uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1 Działanie 1.3. Środki przyznano na realizację projektu „Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie próg flatterowych w locie”. Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji