Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji zaprosił na 11. Konferencję „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”, która odbyła się w Instytucie Lotnictwa w dniach 11-12 stycznia 2018 roku.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. Maciej BOSSAK
 • dr hab. inż. Krzysztof DRAGAN
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KATUNIN
 • prof. dr hab. inż. Jerzy KOZAK
 • dr hab. inż. Andrzej LESKI
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław RODZEWICZ
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ
 • prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz SOCHA
 • prof. nzw. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI

 

Tematyka Konferencji

Tematyka konferencji obejmowała wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem materiałów i struktur lotniczych, w szczególności:

 • próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests), zmęczenie materiałów lotniczych,
 • nowe materiały i typy struktur,
 • przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą,
 • monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring), mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej,
 • badania nieniszczące (NDT),
 • przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Streszczenia prac przeznaczonych do prezentacji (max. 400 słów, MS Word) należy przesłać na adres: andrzej.leski@ilot.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym „Fatigue of Aircraft Structures” (8 pkt.).

 

Organizator Konferencji

Instytut Lotnictwa – Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

e-mail: antoni.niepokolczycki@ilot.edu.pl Antoni Niepokólczycki

e-mail: andrzej.leski@ilot.edu.pl Andrzej Leski

 

Miejsce Konferencji

INSTYTUT LOTNICTWA

al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Budynek A, Sala IKAR

 

Program Konferencji

Czwartek, 11 stycznia 2018

8:30-8:50 Rejestracja
8:50-9:00 Rozpoczęcie Konferencji
Sesja I
9:00-9:15 Identyfikacja delaminacji w belkach kompozytowych z wykorzystaniem algorytmu identyfikacji uszkodzeń bazującym na wymiarze fraktalnym.
Andrzej Katunin, Michał Zuba
9:15-9:30 Ocena nieniszcząca kompozytowych struktur lotniczych w oparciu o badania ultradźwiękowe oraz analizę obrazu.
Angelika Wronkowicz, Krzysztof Dragan
9:30-9:45 Ocena przydatności tensometrycznej metody pomiaru odkształceń w badaniach zmęczeniowych lotniczych konstrukcji kompozytowych
Piotr Leszczyński
9:45-10:00 Przerwa
Sesja II
10:00-10:30 Vibrations in Rotating Machinery.
Lukasz Pieniak
10:30-10:45 Design of a crack propagation sensor based on parallel RLC band-pass filter.
Kamil Kowalczyk, Michal Dziendzikowski, Artur Kurnyta, Patryk Niedbala, Krzysztof Dragan
10:45-11:00 Landing loads definition and classification for the Polish Su-22 aircrafts based on the Operation Loads Monitoring
Piotr Reymer, Michał Dziendzikowski, Wojciech Zieliński, Artur Kurnyta
11:00-11:30 Przerwa
Sesja III
11:30-12:10 Zastosowanie technik Multicamera DIC oraz Shearography (NDT) w badaniach lotniczych
Tomasz Rusin
12:10-12:50 Aerospace Structural Testing Safety – A discussion about Test Article & Operator Safety as well as CE regulations.
Jonas Bjuhr
12:50-13:30 Virtual testing, model assisted testing and hybrid simulation in Aerospace Structural Testing.
Gerd Nieswand
13:30-14:30 Lunch
Sesja IV
14:30-14:45 Wykorzystanie badań dylatometrycznych do walidacji stabilności termicznej materiałów kompozytowych stosowanych w Composite Patch Bonded Repair.
Michał Sałaciński, Anna Krupińska, Andrzej Panas, Andrzej Leski
14:45-15:00 Zastosowanie holografii akustycznej do lokalizacji uszkodzeń struktury statecznika pionowego w trakcie trwania próby zmęczeniowej.
Andrzej Leski, Michał Szmidt, Piotr Synaszko
15:00-15:15 Vibrothermographic non-destructive testing of polymeric composite structures using self-heating effect.
Andrzej Katunin, Dominik Wachla
15:15-15:30 Zmęczenie kompozytów polimerowych podczas występowania efektu samorozgrzania w warunkach chłodzenia.
Dominik Wachla, Andrzej Katunin
15:30-16:00 Przerwa
Sesja V
16:00-16:15 Stress measurements in two-phases materials subjected to the plastic deformation. Elżbieta Gadalińska
16:15-16:30 Projekt oraz technologia napraw metalowych łopat wirnika nośnego śmigłowców z rodziny Mi. Michał Sałaciński, Piotr Broda, Piotr Samoraj
16:30-16:45 Badania nieniszczące kompozytowego pakietu naprawczego belki ogonowej śmigłowca Mi – 8, Adam Rdzanek Łukasz Kornas Paweł Orzechowski
19:00 Uroczysta kolacja (Hotel Witkowski)

 

Piątek, 12 stycznia 2018

8:30-9:00 Spotkanie Komitetu Naukowego Konferencji
Sesja VI
9:00-9:15 Energy absorbing properties analysis of layers structure of titanium alloy Ti6A14V during dynamic impact perforation test.
Cezary Kostrzewski, Dominik Głowacki, Wojciech Moćko, Michał Marczak
9:15-9:30 Propagacja rozwarstwień w skleinach powłok z kompozytów CFRP/GFRP poddanych cyklicznemu zginaniu.
Yuliia Terebus, Dominik Głowacki, Mirosław Rodzewicz
9:30-9:45 Design and strength analysis of curved-root concept for compressor blade in gas turbine.
Wojciech Wdowiński, Elżbieta Szymczyk, Jerzy Jachimowicz, Grzegorz Moneta
9:45-10:00 Przerwa
Sesja VIII
11:30-11:45 Enhancement of damage detectability in aircraft structures using fusion of NDT results.
Marcin Zapłotny, Andrzej Katunin, Krzysztof Dragan
11:45-12:15 Novel electromagnetic techniques of steel state assessment.
Boleslaw Augustyniak
12:15-12:30 Przerwa
12:30-12:45 Badania zmęczeniowe połączeń zgrzewanych tarciowo z przemieszaniem (metodą FSW)
Dominik Głowacki, Karol Suprynowicz, Michał Wielbut
12:45-13:00 Study of possibilities replacing the aluminum spar with the composite spar illustrated with a case of agricultural aircraft.
Mateusz Fałek, Jerzy Jachimowicz, Elżbieta Szymczyk
13:15-13:30 Walidacja i weryfikacja eksperymentalna symulacji MES procesu nitowania.
Wojciech Wronicz
13:30 Zakończenie konferencji + Lunch

 

Strona konferencji: www.cbmk.pl/fatigue11

 

Opłaty

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 300 zł + VAT należy wnieść na konto Instytutu Lotnictwa nr 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760 w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku z obowiązkowym dopiskiem: FATIGUE 11.

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy kawowe,
 • wieczorny obiad konferencyjny.

Przejazd i zakwaterowanie na koszt własny uczestników.

 

Ważne daty

Przesłanie abstraktu – 15 grudnia 2017

Płatność za udział – 15 grudnia 2017

Konferencja – 11 – 12 stycznia 2018

 

Podziel się wpisem