W sali Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium poświęcone projektowi europejskiemu „Endless Runway” i prezentacja wizji okrągłego lotniska przygotowana przez partnerów projektu – pracowników Instytutu Lotnictwa prof. nadzw. dr inż. Mariana Jeża oraz dr inż. Zbigniewa Pągowskiego. Prezentację przedstawił prof. M. Jeż, który zaprosił licznie zgromadzone grono pracowników naukowych Wydziału Transportu do dyskusji, którą moderowała prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Kierownik Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych oraz Prodziekan d/s Nauki Wydziału Transportu, dzięki zaangażowaniu której doszło do w/w seminarium. Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa dodatkowo także wspomnieli o projekcie rozwoju General Aviation w Europie wynikającym z projektów koordynowanych przez Instytut lotnictwa jak EPATS i SAT Rdmp. Mamy nadzieję, ze projekt „okrągłego lotniska” stanowić będzie zaczyn dalszej działalności naukowej, w tym zarówno prac magisterskich jak i doktorskich wokół problemu nowych wizji lotnisk i systemów transportowych w Polsce i Europie. Należy dodać, że jest już pierwsza „jaskółka”, ponieważ praktykująca w Instytucie Lotnictwa studentka w ramach pracy magisterskiej wykonała porównawcze studium przepustowości lotniska okrągłego i lotniska klasycznego, przy wstępnie określonej wizji dla lotniska podobnego do lotniska Okęcie. Pierwsze wyniki są obiecujące. Aktualnie projekt Endless Runway dobiega końca, ale podjęto procedurę jego przedłużenia i należy sądzić, ze efekty jego propagacji będą służyły idei zrównoważonego wzrostu i innowacyjności w Europie. Instytut Lotnictwa, jako partner tego konsorcjum proponuje wykonanie prototypowego okrągłego lotniska zlokalizowanego przy jednym z polskich lotnisk regionalnych, gdzie będzie się eksplodował wzrost liczby pasażerów wspomagany udziałem General Aviation. Nasi współpartnerzy w projekcie popierają tę wizję.

Podziel się wpisem