W dniach 24-26 września 2019 roku w Amsterdamie odbył się coroczny IFAR Summit. W tym roku organizacja IFAR – International Forum on Aviation Research świętowała swoje 10. urodziny, a instytutem goszczącym IFAR Summit był NLR – Netherlands Aerospace Centre, który w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa była reprezentowana przez dyrektora naczelnego – Pawła Stężyckiego, koordynatora ds. rozwoju współpracy międzynarodowej – Agatę Wierzbińską oraz starszego inżyniera systemów bezzałogowych – Annę Mazur.

International Forum on Aviation Research  (IFAR) jest siecią ośrodków badawczych lotnictwa, mającą na celu połączenie organizacji badawczych na całym świecie, umożliwienie wymiany informacji i komunikacji w zakresie działalności badawczej w dziedzinie lotnictwa oraz rozwinięcie wśród swoich członków wspólnego zrozumienia wyzwań stojących przed światową społecznością badawczą w dziedzinie lotnictwa. W centrum zainteresowania IFAR są zagadnienia związane z emisją, hałasem, bezpieczeństwem, wydajnymi operacjami oraz krokami mającymi na celu zmniejszenie wpływu lotnictwa na klimat i środowisko.

Przewodnim motywem szczytu był temat „Zero emissions in 2050”. Zaproszeni na wydarzenie specjalni goście z holenderskiego ministerstwa infrastruktury wodnej oraz Clean Sky JU zaprezentowali swoje poglądy oraz projekty w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń związanych z transportem powietrznym i naziemnym.

W ramach wydarzenia została przeprowadzona seria interaktywnych sesji dyskusyjnych dotyczących krytycznych zagadnień w obszarze Zero emissions. W dyskusję nad kluczowymi zagadnieniami byli zaangażowani wszyscy członkowie IFAR. Omówione zostały, między innymi, kwestie energii, hałasu oraz designu pojazdów latających i ich wpływ na zmniejszenie szkodliwych emisji do roku 2050. Sesja na temat nowoczesnego i bezpiecznego klimatycznie designu została poprowadzona przez przedstawicielkę Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, mgr inż. Annę Mazur, która wraz z przedstawicielem NASA moderowała tę sesję. Opracowane w wyniku dyskusji konkluzje zostały następnie zaprezentowane na forum spotkania.

Na forum szczytu zaprezentowano również działalność i osiągnięcia grup roboczych IFAR, m.in. grupy ECN (Early Career Network), IFAR X Challenge – grupy zrzeszającej młodych naukowców z IFAR (w tym także z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa), która pracuje nad rozwojem interdyscyplinarnego designu pojazdu latającego nowej generacji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi obecnie grupę roboczą IFAR pn. Electric-Hybrid Propulsion. Prezentacje nt. działalności grupy wygłosiła Agata Wierzbińska – koordynator grupy EHP.

Jak co roku, ogłoszeni zostali również laureaci nagrody przydzielanej wspólnie przez dwa najważniejsze gremia lotnicze na świecie: IFAR oraz ICAS (International Council on Aeronautical Sciences). Celem konkursu jest wyróżnienie i uhonorowanie młodego badacza, który wniósł znaczący wkład w  światową naukę lotniczą w ramach swojej pracy doktorskiej.

W tym roku, w ramach ICAS-IFAR Award 2020, trzecim miejscem za swoją pracę doktorską i dorobek naukowy został uhonorowany młody naukowiec z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa: dr inż. Adam Okniński.

Na koniec – decyzją Rady Nadzorczej IFAR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa została wybrana do organizacji 12th IFAR Summit w roku 2021 w Polsce.

Podziel się wpisem