19 października 2019 r. na terenie ŁUKASIEWICZ – Instytutu Lotnictwa odbyło się walne, jubileuszowe zebranie członków z okazji 10-lecia Ligii Przyjaciół Polskiego Lotnictwa.

Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące działalności stowarzyszenia na przestrzeni dziesięciu lat, współpracy Ligi z placówkami edukacyjnymi oraz rozwoju zainteresowania lotnictwem wśród młodzieży.

W spotkaniu wzięli udział m.in.:

 • zarząd LPPL na czele z nieocenionym organizatorem i wiceprezesem Panem Andrzejem Rudiukiem,
 • członkowie zarządu LPPL,
 • komisja rewizyjna, i prezydium LPPL,
 • dyrektor Technikum nr 9 Lotnicze im.Bohaterów Narwiku, Pani Beata Rząca, która jest jednocześnie wiceprezesem LPPL,
 • Pani Iwona Sawlewicz – nauczycielka klasy lotniczej ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”,
 • zarząd Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa,
 • Rafał Żurawski – pracownik Zakładu Konstrukcji Lotniczych Ł-ILOT,
 • Adam Dziubiński z Zakładu Aerodynamiki Ł-ILOT, który podczas wydarzenia wygłosił referat pt.: „Aerodynamika obliczeniowa w wybranych polskich konstrukcjach lotniczych”
 • oraz wielu zaproszonych gości.

Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa (LPPL) została założona 19 marca 2009 roku. Wśród jej członków znajdują się doświadczeni inżynierowie lotnictwa, w tym także byli i obecni pracownicy ŁUKASIEWICZ – Instytutu Lotnictwa.

Stowarzyszenie wspierają władze dzielnicy Włochy oraz liczne instytucje lotnicze oraz szkolne, w tym m.in.: Technikum nr 9 Lotnicze, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, Aeroklub Warszawski oraz ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa, który udostępnia stowarzyszeniu powierzchnię lokalową pod spotkania okolicznościowe LPPL oraz modelarnię lotniczą dla dzieci i młodzieży.

Do zadań LPPL należy m.in.:

 • zrzeszanie osób pragnących przywrócić dobre tradycje polskiego lotnictwa,
 • propagowanie wszelkich osiągnięć polskiego lotnictwa,
 • działalność popularyzatorska oraz wspieranie edukacji lotniczej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i uprawianie sportów lotniczych (zwłaszcza przez młodzież),
 • popieranie rozwoju sieci modelarni lotniczych jako kuźni przyszłych kadr, ze szczególnym uwzględnieniem modeli sterowanych zdalnie i nauki ich pilotażu

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Szymczaka.

Podziel się wpisem