Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa po raz dziesiąty gościła uczestników Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (7-8 listopada 2019). Tegoroczna, jubileuszowa edycja była wyjątkową okazją do podsumowań oraz zaprezentowania osiągnięć instytutów w zakresie promocji i marketingu nauki.

10. Europejskie Forum MINIB otworzyli gospodarze spotkania: dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz prof. dr hab. Bogdan Sojkin, przewodniczący Rady Programowej Forum.

Po raz pierwszy w konferencji wzięli udział przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz, na czele z dyrektorem departamentu komunikacji, Pawłem Wochowskim, który poruszył w swoim wystąpieniu kwestie rebrandingu marki Łukasiewicza oraz zaprezentował krótki materiał filmowy przedstawiający proces tworzenia nowego logotypu Sieci.

Łącznie w konferencji wzięło udział kilkadziesiąt przedstawicieli instytutów Łukasiewicza, w tym m.in.: Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny, Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu CLAiO, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektronicznych KOMEL, Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego.

Forum zgromadziło także licznych gości zagranicznych. Przemówienia otwierające wygłosili dr Catalin Nae – dyrektor INCAS, który przybliżył uczestnikom doświadczenia rumuńskich instytutów w zakresie promocji nauki i wiedzy oraz profesor William Bradley Zehner II (IC2 Institute, University of Texas), który swoją prezentację poświęcił zarządzaniu za pomocą systemów i Skinnerowskich teorii psychologicznych.

Wystąpienia prelegentów konferencji dotyczyły m.in. sieciowania instytutów badawczych w wybranych krajach europejskich, szerokiego spektrum strategii komunikacyjnych, budowania wizerunku, promocji, komunikacji internetowej (w tym mediów społecznościowych), automatyzacji marketingu, metod pomiaru reputacji oraz działań public relations.

Wartością dodaną dwudniowego Forum były warsztaty w języku polskim i angielskim obejmujące zagadnienia komunikacji organizacji badawczych oraz współpracy nauki i biznesu.

Uczestnicy mieli także okazję zaprezentować swoje prace badawcze na sesji plakatowej zorganizowanej podczas pierwszego dnia Forum.

Forum zgromadziło łącznie 90 uczestników z Polski, Rumunii, USA, Niemiec, Chorwacji, Słowenii oraz Białorusi.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Podziel się wpisem