W dniach 12-13 stycznia 2017 roku w Instytucie Lotnictwa po raz dziesiąty zorganizowana zostanie największa specjalistyczna konferencja poświęcona zmęczeniu konstrukcji lotniczych. Organizatorem konferencji jest Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Oficjalna strona konferencji.

O KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem materiałów i struktur lotniczych, w szczególności:

 • próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);

 • zmęczenie materiałów lotniczych;

 • nowe materiały i typy struktur;

 • przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;

 • monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);

 • mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;

 • badania nieniszczące (NDT);

 • przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym „Fatigue of Aircraft Structures” (8 pkt.).

PROGRAM

12 stycznia 2017

08:30-09:00    Rejestracja

09:00-10:30

Powitanie uczestników konferencji

Kwalifikacja próbek do porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badań zmęczeniowych, Wojciech Manaj – Instytut Lotnictwa

Naprężenia szczątkowe w próbkach do badań zmęczeniowych, Wojciech Manaj, Elżbieta Gadalińska, Andrzej Michałowski – Instytut Lotnictwa

Obserwacja zjawiska zniszczenia w stali dwufazowej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego, Elżbieta Gadalińska – Instytut Lotnictwa

10:30-11:00    Przerwa

11:00-13:00    SESJA MTS – Michał Jabłoński (ELHYS)

 • Metodyka badań dużych struktur lotniczych. Iron Bird i badanie helikopterów.
 • Badanie materiałów kompozytowych.
 • Optyczne metody badawcze w przemyśle lotniczym. DIC, ESPI, Shearography.

 

13:00-13:45    Lunch

13:45-15:45    Effect of Surface Preparation on Mechanical Behavior of Adhesive Joints, Piotr Broda, Magdalena Reymer, Piotr Synaszko – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Pomiary odkształceń w trakcie procesu nitowania dla różnych typów nitów, Wojciech Wronicz – Instytut Lotnictwa

Zastosowanie tomografii komputerowej do pomiaru ekspansji trzonu nitu, Wojciech Wronicz – Instytut Lotnictwa

Transfer Impedance Approach to Damage Detection and Localization Based on Rapid Algorithm,  Michał Dziendzikowski,  Artur Kurnyta, Krzysztof Dragan – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Modeling the Structure and its Effect on the Fatigue Damage of the Aircraft, Michał Sałaciński, Piotr Synaszko, Piotr Samoraj – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Project of High temperature Composite Molds Made from Prepreg Materials using Autoclave Method, Piotr Samoraj, Michał Sałaciński – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

13 stycznia 2017

09:30-11:30

Koncepcja stanowiska do badań zmęczeniowych odwzorowującego stochastyczny charakter obciążenia oraz dynamikę jego przyrostów, Dominik Głowacki, Karol Suprynowicz, Michał Wielbut, Mirosław Rodzewicz – Politechnika Warszawska

Organiczny kompozyt przewodzący jako alternatywa dla współczesnych rozwiązań w ochronie odgromowej struktur lotniczych, Andrzej Katunin – Politechnika Śląska

Zastosowanie metod analizy obrazu w badaniach ultradźwiękowych kompozytowych struktur lotniczych, Angelika Wronkowicz – Politechnika Śląska, Krzysztof Dragan – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Badania wpływu parametrów technologicznych procesu zgrzewania tarciowego na trwałość zmęczeniową, Leszek Pieróg, Łukasz Kulpa, Jacek Andres – PZL MIelec

Wpływ zmęczeniowej degradacji struktury czaszy na osiągi systemów spadochronowych, Krzysztof Szafran – Instytut Lotnictwa, Ireneusz Kramarski – HORNET sp. z o. o.

Statystyczna specyfika akumulacji  zmęczeniowych mikropęknięć, Krzysztof Szafran – Instytut Lotnictwa, Nikolaj Dalas – National Aviation University, Kijów

11:30-12:00    Przerwa

12:00-13:30

Przygotowanie pełnoskalowej próby zmęczeniowej statecznika pionowego samolotu MIG-29 z naprawami struktur kompozytowych, Piotr Synaszko, Michał Sałaciński, Michał Dziendzikowski, Krzysztof Dragan, Andrzej Leski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Predictive Models For Transient Loads of Vertical Stabilizer of an Aircraft Using Canonical Correlation Analysis, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski, Krzysztof Dragan, Michał Sałaciński, Piotr Synaszko, Wojciech Zieliński, Marta Woch, Łukasz Obrycki, Michał Stefaniuk, Piotr Reymer – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Introduction of an Individual Aircraft Tracking Program for Polish Su-22,Piotr Reymer, Marcin Kurdelski, Andrzej Leski, Andrzej Leśniczak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

OLM System Implementation as a Part of Su-22UM3K Life Extention Program,  Artur Kurnyta, Wojciech Zieliński, Andrzej Leśniczak, Piotr Reymer – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Application of XFEM Method for Non-trivial Crack Growth in the PZL 130 TC-II, Krzysztof Jankowski, Piotr Reymer, Michał Stefaniuk, Marcin Kurdelski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Wpływ uszkodzenia wygrzewanego Inconelu 718 na jego twardość mierzoną metodą Vickersa, Maciej Malicki, Elżbieta Gadalińska – Instytut Lotnictwa

Kryterium zniszczenia materiałów ciągliwych z uwzględnieniem lokalizacji odkształcenia, Bartosz Madejski, Grzegorz Socha – Instytut Lotnictwa

 

14:00-14:45    Lunch

 

WAŻNE DATY

Przesłanie abstraktu – 16 grudnia 2016
Płatność za udział – 16 grudnia 2016
Konferencja – 12 -13 stycznia 2017

REJESTRACJA

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres: antoni.niepokolczycki(at)ilot.edu.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię
 • Tytuł naukowy
 • Instytucja / organizacja
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Tytuł referatu

OPŁATY

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 300 zł + VAT należy wnieść na konto Instytutu Lotnictwa nr 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760 w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku z obowiązkowym dopiskiem: FATIGUE 10.

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji;

 • materiały konferencyjne;

 • przerwy kawowe;

 • wieczorny obiad konferencyjny.

Przejazd i zakwaterowanie na koszt własny uczestników.

KOMITET NAUKOWY

 • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak

 • dr hab. inż. Andrzej Leski

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Socha

 • prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski

DODATKOWE INFORMACJE

KONTAKT

Organizatorem Konferencji jest Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa.

Antoni Niepokólczycki
tel.: 695 905 440
e-mail: antoni.niepokolczycki(at)ilot.edu.pl

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Podziel się wpisem