Staff

Professors and associate

 1. dr hab inż. Włodzimierz Balicki
 2. dr.hab. inż. Marcin Białas
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 4. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 5. dr hab. inż. Cezary Galiński
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 7. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 9. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 10. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 11. dr hab. inż. Grzegorz Socha, prof. ILOT
 12. dr hab. inż. Rafał Stocki
 13. dr hab. inż. Cezary Szczepański
 14. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 15. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 16. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

 

Assistant professors

 1. dr inż. Wojciech Chajec
 2. dr inż. Paweł Głowacki
 3. dr inż. Jerzy Graffstein
 4. dr inż. Paweł Grygorcewicz
 5. dr inż. Andrzej Iwaniuk
 6. dr inż. Piotr Kalina
 7. dr inż. Mariusz Krawczyk
 8. dr inż. Wiesław Krzymień
 9. dr inż. Katarzyna Kubiak
 10. dr hab. inż. Andrzej Leski
 11. dr inż. Leszek Loroch
 12. dr inż. Wojciech Manaj
 13. dr inż. Marek Miller
 14. dr inż. Antoni Niepokólczycki
 15. dr inż. Witold Perkowski
 16. dr inż. Stanisław Popowski
 17. dr Grzegorz Rarata
 18. dr inż. Paweł Skalski
 19. dr inż. Zbigniew Skorupka
 20. dr inż. Edyta Słupecka
 21. dr inż. Jarosław Stanisławski
 22. dr inż. Wit Stryczniewicz
 23. dr inż. Krzysztof Szafran
 24. dr inż. Michał Szmidt
 25. dr inż. Janusz Sznajder
 26. dr inż. Natalia Zalewska
 27. dr inż. Wiesław Zalewski