Professors and associate

 1. dr hab inż. Włodzimierz Balicki
 2. dr.hab. inż. Marcin Białas
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 4. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 5. dr hab. inż. Cezary Galiński
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 7. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 9. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 10. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 11. dr hab. inż. Grzegorz Socha, prof. ILOT
 12. dr hab. inż. Rafał Stocki
 13. dr hab. inż. Cezary Szczepański
 14. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 15. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 16. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

 

Assistant professors

 1. dr inż. Wojciech Chajec
 2. dr inż. Paweł Głowacki
 3. dr inż. Jerzy Graffstein
 4. dr inż. Paweł Grygorcewicz
 5. dr inż. Andrzej Iwaniuk
 6. dr inż. Piotr Kalina
 7. dr inż. Mariusz Krawczyk
 8. dr inż. Wiesław Krzymień
 9. dr inż. Katarzyna Kubiak
 10. dr hab. inż. Andrzej Leski
 11. dr inż. Leszek Loroch
 12. dr inż. Marek Miller
 13. dr inż. Antoni Niepokólczycki
 14. dr inż. Witold Perkowski
 15. dr inż. Stanisław Popowski
 16. dr Grzegorz Rarata
 17. dr inż. Paweł Skalski
 18. dr inż. Zbigniew Skorupka
 19. dr inż. Edyta Słupecka
 20. dr inż. Jarosław Stanisławski
 21. dr inż. Wit Stryczniewicz
 22. dr inż. Krzysztof Szafran
 23. dr inż. Michał Szmidt
 24. dr inż. Janusz Sznajder
 25. dr inż. Natalia Zalewska
 26. dr inż. Wiesław Zalewski