dr inż. Stanisław Popowski

Scientific interests:

Design, construction and investigation of aircraft measurement systems, particularly harnessing inertial technologies.

Most important publications:

  1. Szymanowski J., Grzelak J., Popowski S. (2003). Static Initial Azimuth Update Method in Land Navigation Systems. Annual of Navigation, nr 6.
  2. Szymanowski J., Grzelak J., Popowski S. (2004). Dynamic Initial Settings Update Method in Inertial Navigation Systems. Annual of Navigation, nr 8.
  3. Popowski S., Dąbrowski W. (2008). An Integrated Measurement of Altitude and Vertical Speed for UAV. Transport and Engineering. Transport. Aviation Transport. Scientific Proceedings of Riga Technical University. tom 6, nr 27, Riga, RTU/2008.
  4. Popowski S., Dąbrowski W. (2010). Roll angle estimation in moving objects. Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle, Politechnika Świętokrzyska.
  5. Popowski S., Rybaniec R. (2012). Pomiary i estymacja wybranych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych wiatrakowca. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2012.