dr hab. inż. Włodzimierz Balicki

Scientific interests:

Aircraft propulsion systems, automatic control, monitoring of the technical condition

Most important publications:

  1. Balicki W., Szczeciński S. and others (2010, 2012). Lotnicze silniki turbinowe. Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka. Wyd. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa,cz. 1 i 2, poz. 30 i 34.
  2. Wolański P., Balicki W., Kindracki J. i inni. (2012). Application of the Continuous Rotating Detonation to Jet and Rocket Propulsion. IAF Congress, Neapol, Włochy,nr. IAC-12,C4,8,3,x15653.
  3. Balicki W., Korczewski A., Szczeciński S. (2010). Possibilities of the performance improvement of the aero- and marine propulsion units equipped with combustion piston engines. Journal of Polish CIMAC, 5(1).
  4. Balicki W., Irzycki A., Snopkiewicz K. (2010). Comparison of piston aero-engine performance supplied with aviation gasoline (Avgas) or the E-85 ecological fuel. Journal of KONES. Powertrain and transport, 1(2), Warszawa.
  5. Balicki W., Szczeciński S. (2001). Diagnozowanie lotniczych silników turbinowych. Wyd. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, poz. 15.