prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

 

Scientific interests:

Active control of vibration and motion, navigation of mechanical systems.

Most important publications:

  1. Gosiewski Z. (2013). Loty grupowe i wyrzutnie bezzałogowych aparatów. Monografia nr 3 z serii „Roboty Mobilne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, str.412.
  2. Gosiewski Z. (2012). Aktywne sterowanie drganiami konstrukcji mechanicznych; wybrane zagadnienia. Monografia nr 37 z serii „Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa”. Warszawa, str. 196.
  3. Gosiewski Z. (2012). Elementy autonomii lotu bezzałogowych aparatów. Monografia nr 2 z serii „Roboty Mobilne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, str.418.
  4. Gosiewski Z. (2011). Generowanie wirów na krawędziach mikrosamolotów. Monografia nr 1 z serii „Roboty Mobilne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, str.408.
  5. Gosiewski Z., Koszewnik A. (2011). Fast prototyping method for the active vibration damping system of mechanical structures. Mechanical Systems and Signal Processing, 25(6).