Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

Strength tests

Realizujemy kompleksowe badania wytrzymałościowe, statyczne i dynamiczne, w tym:

 • badania zmęczeniowe, 
 • badania kompletnych konstrukcji lub ich elementów; 
 • próby funkcjonalne konstrukcji nieobciążonych i pod obciążeniem, 
 • badania z pomiarem sił i odkształceń 
 • badania sztywności konstrukcji. 

Oferujemy statyczne i quasi-statyczne próby wałów silników lotniczych oraz innych obiektów osiowosymetrycznych (jednoczesne rozciąganie i skręcanie), także w podwyższonej temperaturze. 

Wykonujemy badania struktur kompozytowych. Usługi badawcze realizujemy również według programu dostarczonego przez Klienta.

Modułowość wykorzystywanych systemów badawczych oraz możliwości konstruowania
i budowy stanowisk testowych dostosowanych do specyfiki badanych obiektów, pozwalają na realizację szerokiej gamy różnorodnych prób wytrzymałościowych (także
w podwyższonych temperaturach), w tym między innymi złożonych prób dużych struktur mechanicznych dla przemysłu lotniczego, maszynowego, samochodowego czy maszyn budowlanych.

Badania wytrzymałościowe – certyfikaty

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  AB 792, otrzymaną jako potwierdzenie zgodności prowadzonych prac z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 Akredytacja AB 792 – PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 

Uzyskaliśmy certyfikaty testów mechanicznych i badań komponentów Pratt & Whitney
w zakresie statycznych i quasi statycznych prób wałów – rozciągania i ściskania oraz wysokocyklicznych i niskocyklicznych badań zmęczeniowych.

Podstawowe wyposażenie badawcze:

 • hala badawcza z podłogą siłową (40 m x 10/8 m). Odizolowana i wyciszona stacja pomp oleju o wydajności 600l/min przy ciśnieniu roboczym 210 bar;
 • cztery ramy wytrzymałościowe do 1-osiowych wytrzymałościowych prób komponentów;
 • maszyna wytrzymałościowa Schenck-Pegasus do zmęczeniowych badań wałów silników  lotniczych oraz elementów osiowosymetrycznych;
 • sterowniki:
 • 8-kanałowy MTS FlexTest 60,
 • 2-kanałowy MTS FlexTest 40,
 • 1-kanałowe MTS FlexTest & MTS 407 controllers;
 • jednostronne-dwukierunkowego działania liniowe hydrauliczne siłowniki
  z wbudowanymi przetwornikami przemieszczenia. Zakres sił od 10 kN do 200 kN, przemieszczenia do 500 mm;
 • elektromechaniczne przetworniki siły wyposażone w przedwzmacniacze o zakresie pracy 2 kN do 450 kN;
 • pomiary tensometryczne:
 • przygotowanie tensometrycznych punktów pomiarowych w różnych konfiguracjach, włączając instalację standardowych tensometrów foliowych
  w tym klejenie i lutowanie;
 • realizacja pomiaru – zapis danych;
 • analiza zebranych danych, raport;
 • liniowe przetworniki przemieszczenia bazujące na indukcyjnym układzie różnicowym półmostka wraz z przedwzmacniaczami. Część przetworników LVDT, wbudowana
  w posiadane siłowniki, stanowi ich integralną część. Zakres pomiarowy: od 0,1 mm do 1000 mm;
 • elektrooporowe piece grzewcze oraz komory klimatyczne ze sterownikami do wykonywania badań komponentów w podwyższonej lub obniżonej (ciekły azot) temperaturze;
 • data acquisition systems:
 • UNILOG 2500 firmy PEEKEL: wszechstronny system dzięki możliwości odczytywania analogowych sygnałów z tensometrów w konfiguracjach: 1/4, ½ i 1/1 mostka), odczytywaniu sygnału DC o niskim napięciu oraz 18-bitowemu przetwornikowi A/D – 150 kanałów;
 • Micro-Measurements System 5000, 100 kanałów;
 • LMS SCADAS (2×64 kanały, 1×128 kanałów; do 200 kHz).

Podstawowe techniki pomiarowe, takie jak pomiar sił, tensometria oraz pomiar przemieszczeń, umożliwiają ilościowe określanie skutków działania obciążeń przykładanych do badanych obiektów. Wszystkie pomiary wykonywane w trakcie procesu badawczego odnosimy do krajowego systemu wzorców oraz wyznaczamy ich niepewność.

Skip to content