Polish students have a chance to fly their experiments on a NASA rocket recruitment for the GHOST rocket mission is underway. It is possible thanks to the international cooperation conducted by Łukasiewicz Institute of Aviation together with the Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute and the Gdańsk University of Technology.

GHOST (Grand cHallenge MesOsphere Student rockeT) is part of the international Grand Challenge Initiative which aims to study the atmosphere with sounding rockets.

Students from 9 countries (Norway, Sweden, Germany, France, Switzerland, Poland, Great Britain, Canada, Japan and USA) are invited to participate in the mission.

Experiments submitted to the mission will be then integrated with the sounding rocket carried to the altitude of 150-170 km.

Polish institutions support GHOST

The project was joined by Polish entities: Łukasiewicz – Institute of Aviation, Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute and Gdańsk University of Technology.

Łukasiewicz – Institute of Aviation uses in this project its experience in suborbital flights and international atmospheric research program. The Institute develops the ILR-33 AMBER rocket that has already passed three flight tests successfully.

Mission launch

The integration of experiments with the rocket will take place in August 2024 at the Wallops Flight Facility (NASA). The launch will take place from the Andoya Space Center in Norway in November 2024.

Applications for the mission are open until May 26, 2023.

Detailed information is available on the following websites:

NASA: https://www.nasa.gov/sounding-rockets/ghost

Andoya Space: https://andoyaspace.no/what-we-do/student-opportunities/university-projects/the-ghost-mission/

The Institute and its partners encourage Polish students to participate in the GHOST mission and test their ideas in the space environment.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Spread the love