dr hab. inż. Rafał Stocki

 

Zainteresowania naukowe:

Analiza niezawodności konstrukcji, optymalizacja niezawodnościowa i odpornościowa, metody symulacji stochastycznych, zastosowanie metamodeli w  optymalizacji.

Najważniejsze publikacje:

 1. Stocki R., Szolc T., Tauzowski P., Knabel J. (2012). Robust design optimization of the vibrating rotor shaft system subjected to selected dynamic constraints, Mechanical Systems and Signal Processing, 29, 34–44.
 2. Liefvendahl M., Stocki R. (2006). A study on algorithms for optimization of Latin hypercubes, Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 3231–3247.
 3. Kleiber M., Rojek J., Stocki R. (2002). Reliability assessment for sheet metal forming operations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191, 4511–4532.
 4. Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M. (2001). Study on discrete optimization techniques in reliability-based optimization of truss structures, Computers & Structures, 79, 2235–2247.
 5. Kleiber M., Siemaszko A., Stocki R. (1999). Interactive stability-oriented reliability-based design optimization, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 168, 243–253.

Udział w projektach badawczych:

Projekty KBN

 • Grant KBN Nr 7 T07A 018 10: Nowe metody analizy wrażliwości, optymalizacji i niezawodności złożonych nieliniowych układów konstrukcyjnych
 • Grant KBN Nr 7 T07A 052 12: Nowe metody polioptymalizacji złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu metod dekompozycji i systemów ekspertowych
 • Granat KBN Nr 7 T07A 035 14: Niezawodnościowa optymalizacja konstrukcji prętowych w zakresie dużych przemieszczeń: teoria i program komputerowy
 • Grant KBN Nr 7 T07A 067 12: Metodyka niezawodnościowego projektowania i optymalizacji konstrukcji nieliniowych
 • Grant nr 7 T07A 025 16: Zastosowania nowych metod analizy wrażliwości do optymalizacji, sterowania i oceny niezawodności nieliniowych układów konstrukcyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie
 • Grant nr 7 T07A 045 18: Zastosowania nowych metod optymalizacji dyskretnej do projektowania złożonych układów konstrukcyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych
 • Grant nr 5 T07A 052 22: Rozwijanie i integrowanie nowych metod optymalizacji, niezawodności i sterowania w projektowaniu nieliniowych układów konstrukcyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie
 • Grant nr 5 T07A 018 24: Zastosowania nowych metod niezawodności i optymalizacji dyskretnej w projektowaniu złożonych układów konstrukcyjnych
 • Grant nr PBZ-KBN-105/T10/2003 – Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych (DIADYN)
 • Grant nr 3T11F00930: Nowe metody projektowania bezpiecznych konstrukcji, uwzględniające identyfikację zagrożeń i aktywną adaptację w stanach krytycznych
 • Grant nr N519 010 31/1601: Nowoczesne metody komputerowej analizy stochastycznej w zastosowaniu do oceny bezpieczeństwa konstrukcji

Projekty Unii Europejskiej FP6

 • Integrated Project on Advanced Protection Systems (APROSYS)
 • Integrated Project on New Design and Manufacturing Processes for High Pressure Fluid Power Products (PROHIPP)

Projekt w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 

 • Zaawansowane metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach (NUMPRESS)