dr inż. Wiesław Krzymień, EURIng

Scientific interests:

Vibrations and structural strength – measurements and calculations.

Most important publications:

  1. Krzymień W. (2014). Badania dowodowe wiatrakowca I-28 w kategorii “Specjalny” na zgodność z przepisami ASTM. X. Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 233.
  2. Krzymień W. (2011). Właściwości drganiowe wiatrakowca. VIII. Krajowe Forum Wiropłatowe, PIL, nr 219, Warszawa.
  3. Krzymień W. (2010). Zastosowanie napędu reakcyjnego do prerotacji wirnika wiatrakowca. XIV. Konferencja “Mechanika w Lotnictwie”, wyd. PTSM.
  4. Krzymień W. (1997). Nieliniowości drgań rezonansowych konstrukcji lotniczych. IV. Sympozjum “Układy Dynamiczne – Teoria i Zastosowanie”. Łódź: wyd. Politechniki Łódzkiej.
  5. Krzymień W., Maryniak J. (1994). Symulacyjne wyznaczanie krytycznej prędkości flatteru w badaniach tunelowych dynamicznie podobnego modelu samolotu. VIII. Sympozjum “Symulacja Procesów Dynamicznych”.