On 28 November 2014 the Engineering Design Center become a Member of the Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami honourded EDC with Quality Mark and Certificate confiriming high quality of the interships offered in the “Praktyki w EDC” internship program.

Certificate for EDC

Spread the love