On 21 December 2016 the Scientific Council of the Institute of Aviation approved conferring of doctoral degrees in technical sciences to three employees of the Institute of Aviation: Bartosz Dziugieł, Edyta Słupecka and Piotr Kalina.

  • Bartosz Dziugieł „Badanie bezpieczeństwa systemu transportu lekkimi samolotami” – PhD thesis with distinction.
  • Edyta Słupecka „Analiza i badanie ryzyka w laboratoriach badawczych w kontekście doskonalenia funkcjonowania działalności laboratoryjnej”.
  • Piotr Kalina „Wpływ geometrii komory spalania na poziom emisji tlenków azotu silników o zapłonie samoczynnym” – PhD thesis with distinction.

Congratulations!

Spread the love