Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

DRONIADA FUTURE FORUM
by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Konferencja dla sektora BSP
24 maja 2024
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114, Warszawa

Scenariusze przyszłości sektora dronowego. Realne wdrożenia i planowanie operacji z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wyzwania technologiczne, ekonomiczne i społeczne.

W odpowiedzi na wyzwania – szczególnie regulacyjne, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, zapraszamy do udziału w prelekcji, dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania dronów w różnych sektorach gospodarki.

Naszym celem jest integracja środowiska biznesowego, naukowego, samorządowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. Chcemy przedstawić spojrzenie  na tematy ważne dla rynku dronowego z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Zapraszamy do współtworzenia ekosystemu BSP dostawców i odbiorców usług dronowych, producentów dronów i dostawców technologii bezzałogowych, przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast, regulatorów i zarządców przestrzeni powietrznej.

Zakres tematyczny

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Fundacja Instytut Mikromakro przygotowały w partnerstwie wyjątkowe wydarzenie dla branży dronowej. Zapraszamy 24 maja 2024 roku do siedziby Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Podzielimy się  wiedzą o sektorze BSP uzupełnioną dyskusjami o wizji przyszłości. Przejdziemy od analizy trendów globalnych do foresightów przeznaczonych czterem sektorom rynku polskiego. Będziemy mówić o realnych wyzwaniach rynku oraz możliwościach, które tkwią w jego rozwoju. Zaprezentujemy firmy wdrażające BSP w swojej działalności oraz przybliżymy współpracę różnych podmiotów nakierowaną na rozwiązanie określonych problemów biznesowych. Wydarzenie będzie połączone z networkingiem. 

Konferencja będzie się składać z trzech modułów odnoszących się do różnych poziomów. 

 • W pierwszej części zastanowimy się co widać z 10 000  i omówimy megatrendy globalne W międzynarodowym panelu pokażemy etapy rozwoju zaawansowanej mobilności powietrznej czyli taksówek dronowych w miastach.
 • W drugiej części pokażemy co widać z 500 m. Podsumujemy foresighty dla 4 sektorów rynku BSP: Transport i Logistyka; Monitoring, Inspekcja, Ochrona; Rolnictwo precyzyjne; Służby ratunkowe i mundurowe Search&Rescue.
 • W trzeciej części skupimy się na tym co widać ze 120 m. Omówimy procedury i regulacje oraz dostęp do przestrzeni powietrznej, a więc jak wykonać konkretną misję dronową.

Poznaj szczegóły

I. Megatrendy. Co widać z 10 000 m?

Panel z udziałem zagranicznych gości: "Advanced Air Mobility and Beyond: Where We Are and What Remains of the Future's Vision? Navigating the Economic, Social, and Technological Challenges".

W międzynarodowym środowisku panelistów będziemy dyskutować na temat rozwoju sektora taksówek powietrznych czyli Advanced Air Mobility (AAM) i wspólnie zidentyfikujemy realny potencjał wdrożeniowy na tu i teraz. Określimy wyzwania technologiczne, ekonomiczne i społeczne. Wspólnie zastanowimy się czy jest to moment do zredefiniowania scenariuszy użycia BSP? Jaki jest realny poziom gotowości technologicznej i biznesowej? I najważniejsze, jak wygląda poziom społecznej akceptacji mieszkańców miast? Czy metropolie są gotowe wziąć odpowiedzialność za przestrzeń powietrzną i zarządzać III wymiarem miasta?

II. Sektory rynku dronowego. Co widać z 500 m?

Od początku 2024 roku  Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Fundacja Instytut Mikromakro, która jest organizatorem Droniady oraz wydawcą raportów o rynku dronowym, były realizowane foresighty dla rynku BSP (link). Dlaczego wybraliśmy foresight? To prognoza, która ma na celu wskazanie przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem branży w aspektach: technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Ze szczególnym naciskiem na konsekwencje wynikające ze zmiany regulacji oraz obecnych i potencjalnych scenariuszy użycia dronów. To narzędzie pozwalające określić na jakim etapie rozwoju znajduje się polski rynek dronowy, w tym z jakimi wyzwaniami się mierzy. Foresight BSP służy jednocześnie do programowania korzystnej dla sektora przyszłości wspólnie z uczestnikami rynku. Zapraszamy na podsumowaniem dyskusji strategicznych toczących się podczas pierwszego w Polsce foresightu w sektorze BSP. Przedstawiciele 4 różnych sektorów BSP wypracowali warianty możliwych zastosowań BSP oraz na bazie swojego doświadczenia wskazali miejsca na wdrożenie innowacji dronowych Strategiczne wnioski na temat scenariuszy przyszłości rynku dronowego przedstawimy w module 500 m – Foresighty dla 4 sektorów rynku BSP:

 1. Logistyka i transport.
 2. Monitoring i inspekcja.
 3. Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
 4. Służby ratunkowe i porządkowe (Search and Rescue – SAR).
III. Jak wykonać misję dronową? Co widać z wysokości 120 m?

W tej części przedstawimy perspektywę organizatorów przestrzeni powietrznej oraz regulacji związanych z wydawaniem pozwoleń na operacje dronowe. Opowiemy o tym, na co operatorzy dronów powinni zwrócić uwagę przygotowując się do realizacji misji dronowej. Skupimy się na tym, jak składać pozwolenie na lot w kategorii szczególnej korzystając z metodyki SORA oraz poruszymy temat certyfikacji dronów i nadawania klas od C0 do C6. Przedstawimy perspektywę gestorów infrastruktury krytycznej oraz pokażemy technologie wspierające rozwój sektora BSP. Na koniec podsumujemy konferencję tematem technologicznego i biznesowego zaawansowania polskich firm dronowych w 2024 r.

Agenda

8:00 – 9:00

REJESTRACJA. Powitalna kawa

9:00 – 10:40
I sesja merytoryczna

Megatrendy. Co widać z 10 000 m?

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Wsparcie dla sektora BSP.

9:00 – 9:05

Przywitanie gości


Elżbieta Mrozek
, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Sławomir Kosieliński, Fundacja Insytut Mikromakro

Przemówienia otwierające

9:05– 9:15

dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

9:15– 9:25

Magdalena Jaworska, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

9:25– 9:35

Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Advanced Air Mobility and Beyond. Panel międzynarodowy.

9:35 – 9:45

“Dlaczego warto robić projekty międzynarodowe w sektorze dronowym? Wprowadzenie do panelu.”


dr Beata Lubos
, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej i Doskonałości Badawczej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

9:45 – 10:40

“Advanced Air Mobility. Gdzie jesteśmy i co pozostaje z wizji przyszłości?
Wyzwania ekonomiczne, społeczne i technologiczne”


Panel poprowadzi: Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa


Adriana Witkowska, Metropolia GZM, Poland
PhD Oskar Lara Rapp
, COO, CRISALION Mobility, Spain
Nabil Hagag, DLR, Senior Advisor in Advance Air Mobility Institute, Germany
Sebastian Babiarz, Head Of Airspace Innovation – Europe, Drone Up, USA
PhD Bartosz Dziugieł, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Poland

10:40 – 11:00

Networkingowa przerwa kawowa

10:40 – 11:00

I Labtour – zwiedzanie laboratoriów – obowiązują zapisy

11:00 – 13:00
II sesja merytoryczna

Sektory rynku dronowego. Co widać z 500 m?

11:00 – 11:05

“Foresight – scenariusze przyszłości rynku dronowego czyli co widać poza zasięgiem wzroku (BVLOS)?”

 

Moderatorzy:
Elżbieta Mrozek, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Sławomir Kosieliński, Fundacja Insytut Mikromakro

11:05 – 11:30

Foresight 1. Logistyka i transport


Michał Zawadzak
, Redaktor Naczelny portalu Świat Dronów
dr Bartosz Dziugieł, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Anna Mazur
, Kierownik Jednostki Certyfikującej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

11:30 – 12:00

Foresight 2. Monitoring, inspekcja, ochrona


Rafał Lipiński
, Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Polska Spółka Gazownictwa
Paweł Wójcik, Business Development Director, SkySnap
Karol Rotchimmel, Kierownik Sekcji Rozwoju Narzędzi Teledetekcyjnych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Przemysław Obłoza, Kierownik projektu KP DRONE

12:00 – 12:30

Foresight 3. Rolnictwo precyzyjne


Justyna Siekierczak
, Prezes AeroMind, Wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
Konrad Czarnecki, Pilot BSP, Właściciel droniq.pl, dronywrolnictwie.pl
Marcin Spiralski, Kierownik Sekcji Rozwoju Usług Teledetekcyjnych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

12:30 – 13:00

Foresight 4. Search and Rescue (SAR)


Adrian Słowikowski
, Główny Sztab Policji KGP, Koordynator Krajowy do spraw bezzałogowych statków powietrznych w Policji
Sergiusz Parszowski, Prezes Zarządu Obserwatorium Bezpieczeństwa, Właściciel Instin.pl
Grzegorz Trzeciak, Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

13:00 – 14:00

Lunch

13:30 – 14:00

II Labtour – zwiedzanie laboratoriów – obowiązują zapisy

14:00 – 16:00
III sesja merytoryczna

Jak wykonać misję dronową? Co widać z wysokości 120 m?

14:00 – 14:10

Emitel SA. Otwarcie panelu.

 

Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A., Dyrektor Sprzedaży

Perspektywa gestorów infrastruktury krytycznej

14:10 – 14:35

Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel S.A., Dyrektor Pionu Techniki
Andrzej Zieliński, Orange Innovation Poland, Ekspert R&D, Wydział Centrum Kompetencji Sztucznej

 

Komentator: Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC

Perspektywa organizatorów przestrzeni powietrznej

14:35 – 15:30

Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych. Biuro Informatyki i Techniki, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 

Moderator: Sławek Kosieliński, Fundacja Insytut Mikromakro

Perspektywa technologiczna

15:00 – 15:20

Jak Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wspiera rozwój sektora BSP?


Grzegorz Trzeciak
, Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych

15:20 – 15:40

Jaki jest poziom zaawansowania technologicznego i biznesowego polskich firm dronowych w 2024?
Indeks Kowala

 

Sławomir Kosieliński, Prezes Fundacji Instytut Mikromakro, Twórca Droniady

15:40 – 16:00

Przerwa Technologiczna

15:40 – 16:00

III Labtour – zwiedzanie laboratoriów – obowiązują zapisy

16:00 – 17:00

Matchmaking

Otwarcie konferencji

dr inż. Paweł Stężycki

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

Moderatorzy

Elżbieta Mrozek

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sławomir Kosieliński

Fundacja Instytut Mikromakro

Prelegenci

dr inż. Sylwester Wyka

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Beata Lubos

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej i Doskonałości Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Grzegorz Trzeciak

Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Magdalena Jaworska-Maćkowiak

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Sebastian Babiarz

Dyrektor ds. innowacji w przestrzeni powietrznej w Europie w DroneUp
Współprezes GUTMA

Maciej Staszak

Wiceprezes Zarządu Emitel S.A., Dyrektor Sprzedaży

Jerzy Godek

Członek Zarządu Emitel S.A., Dyrektor Pionu Techniki

Paweł Szymański

Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych
Urząd Lotnictwa Cywilnego

mgr Marcin Spiralski

Kierownik Sekcji Usług Teledetekcyjnych
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

dr inż. Bartosz Dziugieł

Starszy specjalista ds. badawczych Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

mgr inż. Karol Rotchimmel

Kierownik Sekcji Rozwoju Narzędzi Teledetekcyjnych
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

mgr inż. Anna Mazur

Kierownik Jednostki Certyfikującej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Rafał Łuczak

IT and Impementation Manager
ESA Logistika

Justyna Siekierczak

Prezes AeroMind
Wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

Konrad Czarnecki

Właściciel droniq.pl
Właściciel dronywrolnictwie.pl

Rafał Lipiński

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Polska Spółka Gazownictwa

Maciej Włodarczyk

Kierownik Ośrodka Rozwoju Systemów UTM i Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Paweł Wójcik

Business Development Director
SkySnap

Sergiusz Parszowski

Prezes Zarządu Obserwatorium Bezpieczeństwa
Właściciel Instin.pl

Oskar Lara Rapp

COO, CRISALION Mobility

Nabil Hagag

Senior Advisor in Advance Air Mobility Institute
DLR

Adriana Witkowska

Koordynator wdrażania Międzynarodowych Projektów Rozwojowych i Badawczych
Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Metropolia GZM

Sławomir Trejda

Naczelnik Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych
Departament Lotnictwa
Ministerstwo Infrastruktury

Przemysław Obłoza

Kierownik projektu
KP DRONE

Wizyta w laboratoriach:

W trakcie konferencji będzie możliwość zwiedzania laboratoriów Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.
Zainteresowanych zachęcamy do kliknięcia na link poniżej:

I Labtour – zwiedzanie laboratoriów (10:40 – 11:00)

II Labtour – zwiedzanie laboratoriów (13:30 – 13:50)

III Labtour – zwiedzanie laboratoriów (15:40 – 16:00)

Uczestnik może wziąć udział we wszystkich trzech wycieczkach. W trakcie jednej wycieczki grupa odwiedza tylko jedno z czterech laboratoriów. Prosimy o wybranie preferowanego przedziału czasowego i laboratorium podczas rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona.

 Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne ze zwiedzaniem, a o dostaniu się lub zapisie na listę rezerwową poinformujemy wszystkich uczestników drogą mailową w późniejszym terminie.

Dla kogo jest konferencja?

Ponieważ ekosystem dronowy składa się z wielu interesariuszy zapraszamy wszystkich uczestników rynku oraz poszczególnych sektorów, w których usługi dronowe wnoszą wartość.

1. Logistyka i transport.

2. Monitoring i inspekcja.

3. Rolnictwo precyzyjne.

4. Służby ratunkowe i porządkowe (Search and Rescue – SAR).

Jakie są korzyści z uczestniczenia?

Matchmaking – trampolina dla międzynarodowych projektów – Horyzont Europa

Wydarzenie matchmakingowe przeznaczone jest dla uczestników poszukujących partnerów do realizacji własnych projektów. Program Horyzont Europa zapewnia pokaźne finansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, jednak przeznacza je dla międzynarodowych konsorcjów. I właśnie w tym może pomóc matchmaking! Podczas wydarzenia zorganizowane zostaną 4 stoliki tematyczne, zgodnie z najważniejszymi gałęziami rozwoju sektora dronowego:

 1. Logistyka i transport.
 2. Monitoring i inspekcja.
 3. Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
 4. Służby ratunkowe i porządkowe (Search and Rescue – SAR).

Dla kogo?

Korzyści

Agenda:

16:00-16:10 – otwarcie wydarzenia, Współpraca międzynarodowa w Horyzoncie Europa

16:10-16:55 – stoliki matchmakingowe

16:55-17:00 – zamknięcie wydarzenia

Na wydarzenie matchmakingowe obowiązuje oddzielna rejestracja:

https://iawl.edu.pl/droniada-future-forume-2024-matchmaking/

Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu matchmakingowym, należy zarejestrować się na konferencję.

Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność

Organizatorem wydarzenia jest Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność. W ramach wsparcia dla przedsiębiorców oferujemy indywidualne konsultacje dla zainteresowanych podmiotów, podczas których wspieramy w doborze odpowiednich naborów i identyfikacji potencjalnych partnerów do projektu. Zachęcamy do kontaktu pod:

Oskar.lubinski@ilot.lukasiewicz.gov.pl 

Kontynuacja konferencji z 2023 roku

W 2023 roku podczas konferencji „Miejska Mobilność Powietrzna. Jak przygotować się na dronową rewolucję?” odwiedziło nas 200 osób, w tym przedstawiciele firm i instytucji z całej Polski i Europy (zobacz więcej).

Specyfika polskiego rynku dronowego

Od 2013 roku dosyć rozsądne i liberalne prawo lotnicze w Polsce określało zasady korzystania z przestrzeni powietrznej w Polsce, pozwalając na szereg operacji dronami. Przez dziesięć lat rodzimy rynek rozwijał się testując loty BSP zgodnie z regulacjami. Doprowadziło to do zgromadzenia wiedzy i kompetencji, które posłużyły jako fundament do rozwoju branży, tj. transport medyczny, teledetekcja i fotogrametria, rolnictwo precyzyjne, monitoring lasów, inspekcje w sektorze energetycznym i budowlanym, wsparcie służb ratowniczych. Powstały w ten sposób zalążki segmentów dronowych oraz realnie działające firmy świadczące usługi dla tego sektora biznesu. Dziś już nie tylko dyskutujemy o potencjale rozwoju BSP, ale mówimy o bardzo młodym i działającym już rynku w Polsce.

Czy polski rynek dronowy jest w krytycznym momencie?

Jak mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa:

„Rynek bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w przełomowym momencie. Z jednej strony, charakteryzuje go wielki potencjał, w tym szansa zastosowania w różnych sektorach gospodarki.  Z drugiej, od 1 stycznia 2024, loty w kategorii szczególnej mogą odbywać się jedynie dronem wyposażonym w aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji oraz możliwe staje się wykonywanie operacji zgodnie ze scenariuszami standardowymi STS.  Co więcej, w Polsce funkcjonują instytucje certyfikujące, które przeszły audyty, ale nie mogą otrzymać notyfikacji. Dla nas ważne jest by sektor dronowy rozmawiał ze sobą i wspólnie wypracowywał rozwiązania i rekomendacje dotyczące najbardziej optymalnych ścieżek rozwoju. Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to okazja do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkich uczestników sektora dronowego. Zapraszam Państwa do naszej siedziby w Warszawie i życzę owocnych dyskusji i spotkań biznesowych.”

Jak Łukasiewicz – ILOT wspiera budowanie polskiego sektora BSP?

W Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, widzimy duży potencjał tego sektora, rozwijamy też technologie bezzałogowe jako jeden z obszarów strategicznych. W Polsce może rozwinąć się prężny sektor BSP, i jest możliwość budowy przewagi konkurencyjnej w skali UE i globalnie. Branża jest na początkowym etapie rozwoju, ale korzystne prawo lotnicze od 2013 pomogło uformować się prosektorom rynku. Chcielibyśmy by branża BSP postrzegała Łukasiewicz – ILOT  jako podmiot, który tworzy wartość dodaną wspierając budowę ekosystemu dronowego w Polsce. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w proces tworzenia foresightu, do dołączenia do uczestników sektora BSP i ekspertów, którzy pracują od stycznia do lipca nad wypracowaniem scenariuszy rozwoju rynku dronowego, w celu wskazania przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem branży w aspektach: technologii, regulacji prawnych, modeli biznesowych oraz akceptacji społecznej.

Foresighty rynku dronowego w Polsce

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wraz z Fundacją „Instytut Mikromakro” tworzą pierwsze w Polsce foresighty rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Dowiedz się więcej o seminariach online, które obejmowały dyskusje ekspertów oraz przedstawicieli branży. Celem było wypracowanie scenariuszy rozwoju tego sektora.

Raport o polskiej branży dronowej

Jednym z elementów, które pozwala spojrzeć szerzej na cały rynek dronowy jest raport branżowy „The Storm. Drone Market in Poland. Edition 2024” Fundacji Instytut Mikromakro oraz Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który jest partnerem tytularnym publikacji i badania. Raport powstał po styczniowej debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości sektora BSP. Ma na celu zaprezentowanie specyfiki funkcjonującego od lat polskiego rynku dla szerokiego międzynarodowego grona. Przedstawia branżę BSP w krytycznym momencie wejścia w życie przepisów unijnych, które mogą wpłynąć na wyhamowanie rozwoju innowacji i odpływ kapitału intelektualnego do Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Raport można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu.

POBIERZ RAPORT

Podziel się wpisem
Skip to content