Transactions on Aerospace Research

POZNAJ NASZ KWARTALNIK

W kwartalniku Transactions on Aerospace Research znajdą Państwo oryginalne artykuły dotyczące nauk lotniczych i kosmicznych.

Zapraszamy do lektury.

Szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniom inżynierii lotniczej i kosmicznej, materiałoznawstwa lotniczego i kosmicznego, astrofizyki, astronomii, obserwacji zdalnych, fotogrametrii, telekomunikacji, meteorologii, prawu lotniczemu i kosmicznemu, ekonomii lotniczej i kosmicznej, organizacji przemysłu lotniczego i kosmicznego, medycyny lotniczej i kosmicznej oraz historii lotnictwa i kosmonautyki.

Nasz numer eISSN: 2545-2835

Redaktor naczelny

O KWARTALNIKU

Transactions on Aerospace Research jest czasopismo naukowe publikowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie została pierwotnie założona jako Techniczne Zakłady Naukowe Lotnictwa w 1926 roku i odegrała kluczową rolę w testowaniu i rozwoju niemal wszystkich samolotów polskiej konstrukcji. Początki czasopisma sięgają wczesnej serii publikacji znanych jako Raporty IBTL. Po II wojnie światowej, w 1956 roku, Instytut rozpoczął wydawanie czasopisma naukowego pod nazwą Prace Instytutu Lotnictwa. W 2018 roku nazwa została zmieniona na obecną, czyli Transactions on Aerospace Research, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w bycie globalną platformą dla wszystkich naukowców zajmujących się lotnictwem i naukami kosmicznymi.

Czasopismo Transactions on Aerospace Research ma za zadanie służyć jako dynamiczna platforma dla rozwoju i wymiany najnowszej wiedzy w dziedzinie badań lotniczych. Czasopismo odgrywa wyróżniającą się rolę w przybliżaniu wschodnioeuropejskich tradycji inżynierii lotniczej szerszej globalnej publiczności i integrowaniu ich z szerszymi tradycjami światowymi. Nieustannie dąży do wspierania innowacji i zachęcania do współpracy naukowców z różnych środowisk, przesuwając granice tego, co uważa się za możliwe w technologii lotniczej i nauce. Transactions on Aerospace Research stara się być liderem w kształtowaniu przyszłości inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz znacząco przyczyniać się do ewolucji tej dziedziny poprzez podkreślanie najnowocześniejszych badań i ułatwianie dyskusji na temat pojawiających się trendów i wyzwań.

Pod kierownictwem profesora Cezarego Galińskiego, redaktora naczelnego, nasze czasopismo konsekwentnie zyskuje na prestiżu i globalnym zasięgu. Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku za artykuły publikowane na łamach Transactions on Aerospace Research przyznawane jest 20 punktów do dorobku naukowego.

Czy warto publikować w kwartalniku Transactions on Aerospace Research?

ZALETY PUBLIKACJI

Wysoka jakość

Nasz kwartalnik jest czasopismem wysokiej reputacji, które publikuje artykuły o wysokim poziomie naukowym. Publikowanie artykułu w tym czasopiśmie jest uznaniem dla jakości badań naukowca i może być pomocne w rozwoju jego kariery naukowej.

20 PUNKTÓW

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki (Komunikat z dn. 5 stycznia 2024 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 20 punktów do dorobku naukowego.

Zasięg

Nasz kwartalnik jest międzynarodowym czasopismem naukowym, które jest dostępne w wielu bibliotekach na całym świecie. Publikowanie artykułów u nas daje naukowcom możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i dzielenia się swoimi wynikami badań.

Towarzyszą nam wybitni naukowcy

RADA NAUKOWA

DOŁĄCZ DO GRONA AUTORÓW

Opublikuj swój artykuł w „Transactions on Aerospace Research”