Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2019:


prof. dr hab. inż. Alexander Arnautov, University of Latvia

dr inż. Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

prof. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Sergii Boichenko, National Aviation University, Kyiv

prof. dr hab. inż. Vladimir Brusov, Moscow Aviation Institute (MAI)

prof. dr hab. inż. Rafał Chatys, Politechnika Świętokrzyska

dr Andrzej Chyla, NOISE ACH

dr inż. Zbigniew Czyż, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Hubert Dębski, Politechnika Lubelska

dr inż. Adam Dziubiński, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

dr inż. Anna Galińska, Politechnika Warszawska

dr inż. Dominik Głowacki, Politechnika Warszawska

płk. rez. prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, WAT

Goncharenko Andriy Viktorovich, National Aviation University, Kyiv

dr inż. Jerzy Graffstein, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Ischenko Sergiej Aleksandrovich, National Aviation University, Kyiv

prof. dr hab. inż. Vladimir Kasjanov, Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów

dr inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska

dr inż. Kamila Kustroń, Politechnika Warszawska

dr Agnieszka Kwiek, University of Brighton

dr inż. Tomasz Łusiak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr hab. inż. Janusz Piechna, Politechnika Warszawska

dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Tomasz Rogalski, Politechnika Rzeszowska

Hannes Ross, Member of the Solar Impulse Team, Germany

dr inż. Michał Sałaciński, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski, Politechnika Warszawska

dr inż. Krzysztof Szafran, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

dr inż. Michał Szmidt, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Politechnika Warszawska

dr inż. Marek Szumski, Politechnika Rzeszowska


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2018:


dr hab. inż. Włodzimierz Balicki, Instytut Lotnictwa

dr inż. Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Vladimir Brusov

dr inż. Ryszard Chachurski, Woskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska

dr. inż. Paweł Czapski - Institute of Environmental Protection – National Research Institute

dr inż. Tadeusz Daszczyński, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Hubert Dębski, Politechnika Lubelska

dr inż. Marcin Figat, Politechnika Warszawska

Dr inż. pil. Dariusz Frątczak, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

dr inż. Paweł Głowacki, Instytut Lotnictwa

płk. rez. prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, WAT

prof. dr hab. inż. Ischenko Sergiej Aleksandrovich, National Aviation University, Kiev

ppłkdr inż. Paweł Jóźwik, Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Maciej Kaiser, Politechnika Gdańska

dr inż. Witold Kamiński

prof. dr hab. inż. Vladimir Kasjanov, Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów

dr inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska

dr inż. Robert Konieczka, Politechnika Śląska

dr inż. Antoni Kopyt, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr inż. Michał Kowalik, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam Kozakiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Wiesław Krzymień, Instytut Lotnictwa

dr inż.Antoni Niepokólczycki, Instytut Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Janusz Piechna, Politechnika Warszawska

dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, Instytut Lotnictwa

dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, Politechnika Warszawska

dr inż. Witold Rządkowski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Stanisławski, Instytut Lotnictwa

dr inż. Paweł Surmacz, Instytut Lotnictwa

dr inż. Krzysztof Szafran, Instytut Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Tomczyk, Politechnika Rzeszowska

dr inż. Mariusz Urbaniak, Politechnika Łódzka

dr Roman Wawrzaszek, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski, Instytut Lotnictwa

prof. Piotr Wolański, Instytut Lotnictwa

dr inż. Wiesław Wróblewski, Politechnika Wrocławska

mjr dr inż. Mariusz Żokowski,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2017:


dr hab. inż. Wiesław Barnat, Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Krzysztof Benkiewicz, General Electric

dr Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

dr inż. Krzysztof Biesiada, Politechnika Warszawska

dr inż. Janusz Błaszczyk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska

dr hab. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. inż. Rafał Chatys, Politechnika Świętokrzyska

prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. Joanna Cygler, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. Adam Dacko, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Stanisław Danilecki, Wojskowa Akademia Techniczna

mgr inż. Janina Dąbrowska, Instytut Lotnictwa

ppłk dr inż. Krzysztof Dragan, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski, Akademia Marynarki Wojennej

dr inż. Marcin Figat, Politechnika Warszawska

dr inż. Stefan Fijałkowski, Politechnika Lubelska

dr hab. Cezary Galiński, Instytut Lotnictwa

dr inż. Andrzej Gnat, General Electric

prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jerzy Graffstein, Instytut Lotnictwa

dr Bartosz Grucza, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. inż. Artur Gutkowski, Politechnika Łódzka

dr inż. Jaroslav Juracka, Vysoké učení technické v Brně

prof. dr hab. inż. Vladimir Kasjanov, Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów

prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr inż. Rafał Kozera, Politechnika Warszawska

doc. dr inż. Adam Krajczyk, Politechnika Wrocławska

dr Mariusz Krawczyk, Instytut Lotnictwa

dr inż. Piotr Kuliński, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Roman Kuziak, Instytut Metalurgii Żelaza

dr Agnieszka Kwiek, University of Brighton

prof. dr hab. Barbara Liberska, Uniwersytet Jagielloński

dr inż. Tomasz Łusiak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, Szkoła Główna Handlowa

dr Piotr Masłowski, Instytut Lotnictwa

mgr Justyna Michalska, General Electric

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Krzysztof Murawski, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej

dr hab. Jacek Niemiec, Polska Akademia Nauk

dr inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Panas, Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Robert Pastuszko, Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Stanisław Popowski, Instytut Lotnictwa

dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, Instytut Lotnictwa

prof. Vitalijs Pavelko, Riga Technical University, Latvia

dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Stanisławski, Instytut Lotnictwa

dr Marek Strumik, University of Oxford

dr inż. Katarzyna Surmacz, Instytut Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba, Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Cezary Szczepański, Instytut Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański, Instytut Lotnictwa

dr inż. Marek Śliwowski, NDTEST, Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Tomczyk, Politechnika Rzeszowska

prof. aggregato Nicole Viola, Turyn, Politecnico di Torino

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski, Instytut Lotnictwa

dr hab. Witold Wiśniowski, Instytut Lotnictwa

dr inż. Wiesław Wróblewski, Politechnika Wrocławska


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2016:


Dr hab. inż. Stefan Awietjan, Politechnika Warszawska

Dr hab. Krzysztof Będkowski, Uniwersytet Łódzki

Dr inż. Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

Dr hab. Inż. Wojciech Błażejewski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska

Mgr inż. Jan Bronowicz, PZL Świdnik

Dr inż. Paulina Chabera, Politechnika Warszawska

Dr inż. Ryszard Chachurski, WAT

Dr hab. inż. Rafał Chatys, Politechnika Świętokrzyska

Prof. nzw. dr hab. inż Piotr Czarnocki, Politechnika Warszawska

Dr hab. Leszek Czechowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, Politechnika Wrocławska

Mgr inż. Zbigniew Czyż, Politechnika Lubelska

Dr hab. Joanna Cygler, SGH

Dr inż. Adam Dacko, Politechnika Warszawska

Dr inż. Piotr Domagalski, Politechnika Łódzka

Dr inż. Franciszek Dul, Politechnika Warszawska

Dr inż. Stefan Fijałkowski, Politechnika Lubelska

Dr inż. Dominik Głowacki, Politechnika Warszawska

Dr inż. Paweł Głowacki, Instytut Lotnictwa

Prof. Robert Głębocki, MEiL, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Adam Gnatowski, Politechnika Częstochowska

Płk. rez. prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, WAT

Prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Zbigniew Gut, Politechnika Warszawska

Mjr dr inż. Maciej Henzel, WML

Dr hab. inż. Krystyna Imielińska, Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Maciej Jaworski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Marian Jeż, Instytut Lotnictwa

Dr inż. Dominik Jurków, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Stanisław Kachel, WAT

Prof. dr hab. inż. Roman Kaczyński, Politechnika Białostocka

Dr inż. Maciej Kaiser, Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Andrzej Katunin, Politechnika Śląska

Dr inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens, Politechnika Warszawska

Mgr inż. Jerzy Klimkowski, PZL Świdnik

Prof. dr hab. Zbigniew Kłos, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Dr inż. Grzegorz Krzesiński, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopstyński, UW

Prof. dr hab. inż. Jarosław Kozuba, WSOSP

Prof. dr inż. Wacław Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Dr hab. inż. Andrzej Krzysiak, Instytut Lotnictwa

Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, Politechnika Warszawska

Dr inż. Mikołaj Jarkowski, Instytut Lotnictwa

Doc. dr inż. Wiesław Łucjanek, Politechnika Warszawska

Dr inż. Tomasz Łusiak, Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Piotr Makowski, Akademia Obrony Narodowej

Dr hab. inż. prof. Jerzy Małachowski, WAT

Dr inż. Łukasz Mężyk, PW, ITC

Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, SGH

Prof. dr inż. Janusz Mysłowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Dr inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Prof. dr hab. inż. Janusz Piechna, Politechnika Warszawska

Mgr inż. Kazimierz Pierzchanowski, PZL Świdnik

Prof. dr hab. inż Andrzej Piętak, UWM

Prof. Barbara Popielawska, CBK, PAN

Mgr inż. Mirosław Profeta, PZL Świdnik

Dr inż. Paweł Rarata, Instytut Lotnictwa

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, Politechnika Rzeszowska

Dr inż Robert Rogolski, WAT

Dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, Politechnika Warszawska

Dr inż. Krzysztof Rotyna, WAT

Prof. dr hab. inż. Bronisław Sendyka, Politechnika Krakowska

Dr Justyna Sokół, CBK, PAN

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka, Wyższa Szkoła Biznesu

Dr inż. Jarosław Stanisławski, Instytut Lotnictwa

Dr inż. Mieczysław Struś, Politechnika Wrocławska

Dr inż. Piotr Strzelczyk, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Witold Suchecki, Politechnika Warszawska

Dr inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Barbara Surowska, Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Instytut Lotnictwa

Prof. dr hab. inż. Jerzy Szczeciński, Instytut Lotnictwa

Dr inż. Mariusz Urbaniak, Politechnika Łódzka

Mgr inż. Ryszard Witkowski, Instytut Lotnictwa

Dr inż. Waldemar Witkowski, Instytut Przemysłu Organicznego

Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Politechnika Warszawska, ITC

Dr inż. Piotr Wygonik, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Anna Zmarz, Uniwersytet Warszawski

Prof. Christian Bretsamter, Universitat Munster, Germany

Prof. PhD. Eng. Botez Mihaela Ruxandra, Université du Québec, Canada

Prof. Valentin Butoescu, University of Politechnica of Bucharest, Romunia

Eng. Dave Calder, GE, Great Britain

PhD. Ion-Guta Dragos, INCAS, Romania

PhD. Wouter Grouve ThermoPlastic Composites Research Center (TPRC), Netherlands

Dr inż. Anton Gorbushin, Central Aerodynamic Institute, Moscow, Russia

Prof. dr hab. inż. Ischenko Sergiej Aleksandrovich, National Aviation University, Kiev

Prof. Vladimir Kasjanov, National Aviation University, Kiev

PhD. Eng.Victor Manoliu, ENGIE, Romania

Prof. Francesco Marulo , Universita Degli Studi di Napoli Federico II, Italy

PhD Eng. Florin Munteanu, INSAC, Romania

Prof. Vitalijs Pavelko Aeronautics Institute, Riga Technical University, Latvia

Prof. Panait Marius Alexandru, INCAS, Romunia

Prof. Aniello Riccio, Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, Italy

PhD. Eng. Felipe Sediles, GE Aviation, USA

Eng. John Savage, GE Aviation, Great Britain

PhD Eng. Adriana Stefan, National Institute foe Aerospace, Romania

Prof. Tudose Mihai, INCAS, Romania

Prof. Nicolae-Serban Tomescu, INCAS, Romania

Dr inż. Janis Viba Riga Technical University, Latvia

PhD. Eng. Georgios Vekinis, The Department of Materials Science, Greece

Prof. Ratiba Zitoun, École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aerotechnique, France


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2015:


Prof. Meyer (Mike) Benzakein, The Ohio State University, USA

Dr inż. Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

Prof. Dr Eng. Ruxandra Botez, University of Quebec, Quebec, Canada

Dr inż. Grzegorz Cieślak, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. Hans J. Fahr, Institut für Astrophysik und Extraterrestrische Forschungder Universität Bonn, Germany

Dr inż. pil. Dariusz Frątczak, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Prof. Dr. Inż. Dario Floreano, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

Prof. Fernando Gandia Aguera, Universidad en ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Madrid, Hiszpania

Prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj, Politechnika Warszawska

Dr inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska

Dr inż. Kamila Kustroń, PolitechnikaWarszawska ,Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Doc. dr Eduardas Lazauskas, Vilinius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa

Dr inż. Tomasz Łusiak, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Marek Malarski, Politechnika Warszawska, Warszawa

Pd. D. Ing Victor Manoliu, Aerospace Consulting, Bucharest, Romania

Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, SGH, Warszawa

Hans Mueller, Dartmouth, Hanover

Dr eng. Florin Munteanu, Aerospace Consulting, Bucharest, Romania, Aerospace Consulting, Bucharest, Romania

Dr eng. Taiichi Nagata, Japan Aerospace Exploration Agency, Tokio

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, Politechnika Warszawska

Dr eng. George Savu, National Research and Development Institute for Gas Turbines, Bucharest, Romania

Dr inż. Jarosław Stanisławski, Instytut Lotnictwa

Dr physicist, Adriana Stefan, National Institute for Aerospace Research, Bucharest, Romania

Dr inż. Krzysztof Szafran, Instytut Lotnictwa

Dr math. Ioan Ursu, , National Institute for Aerospace Research „Elie Carafoli”, Bucharest, Romania

Dr inż. Andrzej Witczak, WAT

Mgr inż. pil. dośw. Ryszard Witkowski, Instytut Lotnictwa

Prof. dr. inż. Dieter Scholz, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg, Niemcy

Dr inż. Anna Zmarz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2014:


dr inż. Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

dr inż. Stefan Fijałkowski, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Robert Głębocki, Politechnika Warszawska

prof. Jan Gruszecki, Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Jarosław Hajduk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

dr inż. Maciej Jaworski, Politechnika Warszawska

prof. Marian Jeż, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

prof. Vladimir Kasjanov, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie

dr inż. Jan Kindracki, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Wiesław Krzymień, Instytut Lotnictwa

dr inż. Krzysztof Kubryński, Politechnika Warszawska

dr inż. Kamila Kustroń, Politechnika Warszawska

dr inż. Wiesław Łucjanek, Politechnika Warszawska

dr inż. Tomasz Łusiak, Politechnika Lubelska

mgr inż. Jacek Mieloszyk, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska

dr inż. Zbigniew Tomasz Pągowski, Instytut Lotnictwa

dr hab. inż. Janusz Piechna, Politechnika Warszawska

dr inż. Krzysztof Piwek, Instytut Lotnictwa

dr inż. Wojciech Potkański, Instytut Lotnictwa

dr hab. Rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

dr inż. Grzegorz Rarata, Instytut Lotnictwa

dr hab. inż. Cezary Szczepański, Politechnika Wrocławska

dr inż. Jarosław Stanisławski, Instytut Lotnictwa

dr hab. inż. Kazimierz Szumański, Instytut Lotnictwa


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2013:


dr inż. Przemysław Bibik, Politechnika Warszawska

dr inż. Stefan Fijałkowski, Politechnika Lubelska

Dariusz Frątczak, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

prof. Marian Jeż, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr inż. Robert Konieczka, Politechnika Śląska

prof. Grzegorz Kowaleczko, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr inż. Tomasz Łusiak, Politechnika Lubelska

prof. Wiesław Sobieraj, Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Cezary Szczepański, Politechnika Wrocławska


Lista recenzentów opiniujących artykuły w roku 2012:


Stanisław Jankowski

Zbigniew Koruba

Mateusz Malanowski

Sławomir Michalak

Janusz Narkiewicz

Tomasz Rogalski

Piotr Samczyński

Andrzej SkorupkaLista recenzentów opiniujących artykuły w latach 2010-2011:


Maciej Bossak

Ryszard Chachurski

Zdobysław Goraj

Tadeusz Grabowski

Jerzy Graffstein

Marian Jeż

Mariusz Krawczyk

Andrzej Krzysiak

Paweł Lindstedt

Antoni Niepokólczycki

Aleksander Olejnik

Marek Orkisz

Maciej Parafiniak

Stanisław Popowski

Kazimierz Szumański

Zbigniew Wołejsza