Kontakt


Transactions on Aerospace Research
(dawniej Prace Instytutu Lotnictwa)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Wydawnictwa Naukowe
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel. 0 22 846 00 11 wew. 249, 391
tar@ilot.lukasiewicz.gov.pl