Biblioteka Naukowa nr 9
Z. Dżygadło, S. Wrzesień – Naddźwiękowy opływ profilu i ciała osiowosymetrycznego gazem lepkim

171 Views 0 Comment

Autor: Zbigniew Dżygadło, Stanisław Wrzesień
Tytuł: Naddźwiękowy opływ profilu i ciała osiowosymetrycznego gazem lepkim
ISBN: 83-904367-8-7
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 1998
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 83
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7628/biblioteka-naukowa-nr-9-z-dzygadlo-s-wrzesien-naddzwiekowy-oplyw-profilu-i-ciala-osiowosymetrycznego-gazem-lepkim-biblioteka-naukowa.html

Opis: W książce przedstawiono metodę i wyniki komputerowej analizy płaskiego i osiowosymetrycznego przepływu naddźwiękowego przy uwzględnieniu lepkości i przewodności cieplnej gazu, dla umiarkowanych liczb Macha i liczb Raynoldsa. Metoda rozwiązywania wymienionych zagadnień wykorzystuje równania Naviera-Stokesa przy założeniu, że gaz jest doskonały w sensie termodynamicznym, o stałej liczbie Prandtla i stałym wykładniku adiabaty Poissona, gdy współczynniki lepkości i przewodności cieplnej są znanymi funkcjami temperatury. Analizę przepływu przeprowadzono przy założeniu, że przepływ pozostaje laminarny, a ciała płaskie i osiowosymetryczne opływane są przy zerowych kątach natarcia. Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych i inżynierów zajmujących się problematyką numerycznego rozwiązania zagadnień mechaniki płynów. Może być również przydatna dla studentów starszych lat studiów technicznych o kierunkach: samoloty i śmigłowcem, silniki lotnicze, maszyny przepływowe.