Biblioteka Naukowa nr 12
Z. Gosiewski, A. Ortyl – Algorytmy inercjalnego bezkardanowego systemu orientacji i położenia obiektu o ruchu przestrzennym

306 Views 0 Comment

Autor: Zdzisław Gosiewski, Albert Ortyl
Tytuł: Algorytmy inercjalnego bezkardanowego systemu orientacji i położenia obiektu o ruchu przestrzennym
ISBN: 83-910906-1-2
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 1999
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 212
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7631/biblioteka-naukowa-nr-12-z-gosiewski-a-ortyl-algorytmy-inercjalnego-bezkardanowego-systemu-orientacji-i-polozenia-obiektu-o-ruchu-przestrzennym-biblioteka-naukowa.html

Opis: Inercjalne bezkardanowe systemy orientacji i nawigacji służą do generowania na bieżąco informacji o orientacji (np. kurs, pochylenie, przechylenie) i położeniu (np. wysokość nad powierzchnią ziemi, szerokość i długość geograficzna) obiektów o ruchu przestrzennym. W skład systemu wchodzą: przyspieszeniomierze, giroskopy i komputery nawigacyjne. Systemy bezkardanowe coraz szerzej są stosowane w różnych środkach transportu: pojazdach lądowych, statkach, samolotach, rakietach, oraz w urządzeniach: manipulatorach podwodnych, robotach mobilnych, bezzałogowych obiektach latających. W książce bardzo szczegółowo przedstawiono różne algorytmy wyznaczania położenia i orientacji obiektów na podstawie sygnałów otrzymanych z przyrządów nawigacyjnych. W algorytmach uwzględniono estymację błędów czujników pomiarowych, jak również błędów wynikających z przyjętych przybliżonych metod rozwiązania równań kinematycznych i nawigacyjnych. Zaproponowano metody korekcji tych błędów. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników naukowych, inżynierów i studentów lotnictwa, przemysłu samochodowego i robotyki.