Journal of Polish-Brazilian Science and Technology No. 2/2016

573 Views 0 Comment

Niniejsza publikacja jest poświęcona II Polish-Brazilian Conference on Science and Technology, która odbyła się w dniach 7-8 września 2016 r. W Warszawie w Instytucie Lotnictwa. Publikacja zawiera prezentacje i referaty polskich i brazylijskich badaczy i praktyków z zakresu technologii lotniczych, energetyki i środowiska, obronności i bezpieczeństwa.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2016

Język: Angielski