Journal of Polish-American Science and Technology No. 9/2015

601 Views 0 Comment

Niniejsza publikacja poświęcona jest XV Polish-American Conference on Science and Technology, która odbyła się w dniach 28-29 maja 2015 r. w Columbus w stanie Ohio. Publikacja zawiera prezentacje i referaty polskich i amerykańskich badaczy i praktyków z dziedziny lotnictwa i kosmonautyki, energetyki i środowiska, obronności i bezpieczeństwa oraz technologii produkcyjnych i materiałowych.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2015

Język: Angielski