Journal of Polish-American Science and Technology No. 5/2011

539 Views 0 Comment

Publikacja podsumowuje XI Polish-American Conference on Science and Technology, która odbyła się w Warszawie w 2010 roku. Zawiera artykuły i prezentacje polskich i amerykańskich badaczy i praktyków z zakresu ekonomii, biznesu, energetyki, obronności, innowacyjnych technologii, ochrony zdrowia i lotnictwa. . Informacje są logicznie uporządkowane i przedstawione w postaci oryginalnych referatów konferencyjnych.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2011

Język: Angielski