Journal of Polish-American Science and Technology No. 4/2010

491 Views 0 Comment

Publikacja poświęcona V Polish-American Conference on Engineers’ Education, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2010 roku. Publikacja zawiera prezentacje polskich i amerykańskich badaczy, naukowców reprezentujących organizacje naukowo-badawcze, firmy i uczelnie techniczne.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa 2010

Język: Angielski