Journal of Polish-American Science and Technology No. 3/2009

476 Views 0 Comment

Publikacja poświęcona jubileuszowej X Polish-American Conference on Science and Technology. Zawiera artykuły wybitnych polskich badaczy w dziedzinie energetyki, innowacji, telekomunikacji, badań kosmicznych i ochrony środowiska. Treści są uporządkowane tematycznie dla wygody czytelnika.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2009

Język: Angielski