Journal of Polish-American Science and Technology No. 2/2009

517 Views 0 Comment

Publikacja podsumowuje IV Polish-American Conference on Engineers’ Education. Zawiera prezentacje dotyczące różnych systemów edukacji w Polsce i Europie. Informacje są logicznie uporządkowane i przedstawione w postaci oryginalnych referatów konferencyjnych.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2009

Język: Angielski