Journal of Polish-American Science and Technology No. 1/2009

326 Views 0 Comment

Publikacja przedstawia przebieg IX Polish-American Conference on Science and Technology. W referatach poruszane są kwestie przedsiębiorczości, szans i wyzwań, jakie stwarza współpraca polsko-amerykańska, a także zagadnienia związane z energetyką i ochroną środowiska. Treści są uporządkowane tematycznie dla wygody czytelnika.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2009

Język: Angielski