Journal of Polish-Brazilian Science and Technology No. 1/2015

645 Views 0 Comment

Niniejsza publikacja jest poświęcona XVI Polish-American Conference on Science and Technology, która odbyła się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Publikacja zawiera prezentacje i artykuły polskich i amerykańskich badaczy i praktyków z dziedziny lotnictwa i kosmonautyki, energetyki i środowiska, obronności i bezpieczeństwa oraz edukacji.

Wydane przez Instytut Lotnictwa, Warszawa, 2016

Język: Angielski