Biblioteka Naukowa nr 59
Jarosław Stanisławski – Numeryczne badania właściwości dynamicznych śmigłowca

379 Views 0 Comment

Autor: Jarosław Stanisławski
ISBN: 978-83-63539-58-0
Oprawa: miękka, klejona
Data publikacji: 2020
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 125
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7653/biblioteka-naukowa-nr-59-jaroslaw-stanislawski-numeryczne-badania-wlasciwosci-dynamicznych-smiglowca-.html

Opis: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania śmigłowców jest jednym z głównych zadań stawianych konstruktorom w fazie projektowania oraz załogom latającym i obsłudze naziemnej w czasie eksploatacji wiropłatów. Spełnienie wymagań określonych w przepisach budowy śmigłowców warunkuje uzyskanie certyfikatu zdolności do lotów konstrukcji. Pomimo spełnienia licznych warunków definiowanych w przepisach budowy całkowite wyeliminowanie występowania wypadków nie jest możliwe. Badania przyczyn wypadków śmigłowców wykazały, że w przeważającej liczbie zdarzeń ich zaistnienie można powiązać z błędami popełnianymi przez ludzi. Usterki techniczne stanowiły przyczynę mniejszej liczby wypadków. W Instytucie Lotnictwa przez wiele lat prowadzono prace związane z rozwojem i badaniem wiropłatów m. in. pod względem bezpieczeństwa konstrukcji. Symulacja komputerowa umożliwia wykrycie niekorzystnych cech konstrukcji we wczesnej fazie projektowania, a następnie skorygowanie odpowiednich jej parametrów. Możliwość określenia charakterystyk wirnika stanowi podstawę dla dalszych analiz właściwości śmigłowca: sprawdzenia wytrzymałości struktury, oszacowania osiągów, przewidywania poziomu drgań, symulacji lotu. W pracy przedstawiono metody obliczeń symulacyjnych dotyczące zagadnień mechaniki lotu śmigłowca oraz obciążeń i odkształceń wirników nośnych. Skoncentrowano się na kilku problemach o węższym zakresie związanych z bezpieczeństwem użytkowania śmigłowców: rozpoznanie uszkodzeń łopat wirników, określenie obszarów stref H-V, przeprowadzanie manewrów omijania przeszkód, wpływ nowych rozwiązań na obciążenia i osiągi oraz praca elementów struktury śmigłowca w wybranych stanach lotu.