Biblioteka Naukowa nr 56
Jerzy Kozak – Mathematical modeling of advanced manufacturing processes

409 Views 0 Comment

Autor: Jerzy Kozak
Tytuł: Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
ISBN: 978-83-63539-49-8
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 357
Język wydania: angielski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7610/biblioteka-naukowa-nr-56-jerzy-kozak-mathematical-modeling-of-advanced-manufacturing-processes-biblioteka-naukowa.html

Opis: Powstanie, rozwój i rozszerzanie się zastosowań zaawansowanej technologii wytwarzania (Advanced Manufacturing Processes) związane jest nierozerwalnie z postępem technicznym, wyrażającym się m.in. wzrostem wymagań techniczno-ekonomicznych odnośnie wytwarzanych wyrobów (różnorodnych maszyn i urządzeń, aparatury, przyrządów i narzędzi). Rozwiązywanie wielu problemów rozwoju współczesnej produkcji, odbywa się drogą tworzenia, opanowywania i doskonalenia nowych zaawansowanych metod wytwarzania, do których należą obróbki erozyjne  (określanych również jako niekonwencjonalne) oraz metody technologii przyrostowej. Ważną rolę we wdrażaniu nowych metod ma modelowanie matematyczne, stanowiące w szczególności podstawowy element symulacji komputerowej procesów. Monografia ma na celu dostarczenie uporządkowanej, podstawowej wiedzy z zakresu modelowania matematycznego wybranych zaawansowanych procesów wytwarzania elementów maszyn i narzędzi. Z tym wiąże się zapewnienie Czytelnikowi wglądu i możliwości nabrania umiejętności w zakresie formułowania, konstruowania, interpretacji oraz wykorzystywania modeli matematycznych. Treść książki, napisanej w języku angielskim, zawarta została w 5 rozdziałach: W rozdziale 1 podano wprowadzenie do modelowania matematycznego oraz do zaawansowanej technologii wytwarzania. Rozdział 2 obejmuje modelowanie matematyczne obróbki elektrochemicznej ECM. Rozdział 3 omawia zagadnienia modelowania matematycznego obróbki elektroerozyjnej EDM oraz WEDM. Rozdział 4 poświęcony jest modelowaniu matematycznemu procesów obróbek hybrydowych ECM, EDM, ECDM oraz AEDG. Rozdział 5 obejmuje problematykę modelowania matematycznego wybranych procesów technologii przyrostowej czyli Additive Manufacturing (AM).