Biblioteka Naukowa nr 38
Alfred Baron – Międzyregionalny transport lotniczy. Wprowadzenie do problematyki

736 Views 0 Comment

Autor: Alfred Baron
Tytuł: Międzyregionalny transport lotniczy. Wprowadzenie do problematyki
ISBN: 978-83-63539-14-6
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 344
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7588/biblioteka-naukowa-nr-38-miedzyregionalny-transport-lotniczy-wprowadzenie-do-problematyki-biblioteka-naukowa.html

Opis: Niniejsza książka poświęcona jest przedstawieniu sytuacji międzyregionalnego transportu lotniczego w Polsce  i omówieniu ważniejszych problemów związanych z dążeniem do osiągnięcia celów wyznaczonych w planach strategicznych rozwoju transportu i regionów. Problematykę międzyregionalnej komunikacji lotniczej rozpatrzono kompleksowo korzystając z wieloletniego doświadczenia i wiedzy nabytej w trakcie realizacji projektów konstrukcyjnych i badawczych w których autor brał wiodący udział. Na tle istniejącego stanu rzeczy i prognoz rozwojowych książka pokazuje główne zagadnienia  związane z osiągnięciem wyznaczonych celów oraz przedstawia niezbędne przedsięwzięcia dla ich rozwiązania. Dotyczy to w szczególności wiedzy o zjawiskach i czynnikach determinujących kierunki i tempo rozwoju usług międzyregionalnego transportu lotniczego, takich, jak: ruch pasażerski O-D w sieci połączeń międzymiastowych i jego struktura, elementy czasu podróży od drzwi do drzwi i istniejące rezerwy, koszty uogólnione podróży i jego składowe, rozkłady wartości czasu podróżnych, energochłonność środków transportu i ich oddziaływanie na środowisko oraz zagadnienia bezpieczeństwa.