Biblioteka Naukowa nr 29
Marian Jeż – Transport lotniczy a zrównoważony rozwój

648 Views 0 Comment

Autor: Marian Jeż
Tytuł: Transport lotniczy a zrównoważony rozwój
ISBN: 978-83- 929-922-0-2
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 176
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7580/biblioteka-naukowa-nr-29-transport-lotniczy-a-zrownowazony-rozwoj-biblioteka-naukowa.html

Opis: Podręcznik powstał z doświadczeń 40-letniej pracy w Instytucie Lotnictwa, wymiany wyników nowych projektów i współpracy w lotniczych sieciach europejskich oraz adaptacji tej wiedzy do potrzeb studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Nowe zagrożenia cywilizacji jak: niepewna przyszłość energetyki, antropogenne zmiany klimatyczne, ogromne zróżnicowanie poziomu życia ponad 7 mld mieszkańców Ziemi, wywołują duże zainteresowanie metodami zaradczymi. Wzrost transportu lotniczego, dwukrotnie szybszy niż wzrost dochodu narodowego, znacząco wpływa na środowisko, głównie w dużych aglomeracjach i w górnej troposferze. Także związane z tym zagadnienia zrównoważonego (ang. sustainable) rozwoju w dziedzinie transportu i energii wydają się godne prezentacji, gdyż skierowane są na ten sam cel, ważny dla przyszłych pokoleń – nie zniszczyć planety!