Biblioteka Naukowa nr 20
Marian Jeż – Dynamika silnika tłokowego

295 Views 0 Comment

Autor: Marian Jeż
Tytuł: Dynamika silnika tłokowego
ISBN: 83-915995-6-6
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2003
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 142
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7575/biblioteka-naukowa-nr-20-dynamika-silnika-tlokowego-biblioteka-naukowa.html

Opis: Tematem niniejszej publikacji jest dynamika silnika tłokowego. Przedstawiono możliwość zmniejszenia drgań silnika tłokowego przez wykorzystanie technik wibroizolacji pasywnej i aktywnej. Zaprezentowano opracowane, wdrożone i wykorzystane eksperymentalne, analityczne i numeryczne symulacyjne metody badacze. Badano równowagę statyczną tłokowego silnika lotniczego zawieszonego na nieliniowych, progresywnych elementach sprężystych. Przedstawiono odkształcenia zawieszenia i zawartą w nim energię potencjalną dla sześciu charakterystycznych stanów samolotu w locie. Zdefiniowano uproszczony, nieliniowy model dynamiczny zawieszenia w płaszczyźnie wymuszenia. Wartości skuteczne przyspieszenia otrzymane drogą symulacji numerycznej uzgodniono z wynikami pomiarów tych samych wielkości fizycznych na samolocie. Wykonano obliczenia krzywych rezonansu nieliniowego metodami asymptotycznymi i skonfrontowano je z krzywymi uzyskanymi metodą symulacji numerycznej. W ramach badań symulacyjnych model dynamiczny poddano wpierw standardowym wymuszeniom, aby zbadać jego reakcje i właściwości. Następnie przeprowadzono symulację modelu dynamicznego z wymuszeniem poliharmonicznym, zarówno w stanach ustalonych, jak i nieustalonych. Wyniki eksperymentalne kilku wariantów zawieszenia dotyczą zachowania dynamicznego silników na hamowni oraz na samolocie podczas prób lotniskowych.