Biblioteka Naukowa nr 13
Zdobysław Goraj – Dynamika i aerodynamika samolotów manewrowych z elementami obliczeń

543 Views 0 Comment

Autor: Zdobysław Goraj
Tytuł: Dynamika i aerodynamika samolotów manewrowych z elementami obliczeń
ISBN: 83-910906-2-0
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2001
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 473
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7632/biblioteka-naukowa-nr-13-zdobyslaw-goraj-dynamika-i-aerodynamika-samolotow-manewrowych-z-elementami-obliczen-biblioteka-naukowa.html

Opis: Monografia zawiera podstawy aerodynamiki i dynamiki dużych kątów natarcia, kluczowe dla zrozumienia zjawisk towarzyszących manewrowaniu samolotów. Omawia ważniejsze metody obliczeniowe w zakresie osiągów, badania struktur wirowych, kołysania (wing-rock), buffetu, autorotacji, korkociągu, wyznaczania rozkładów ciśnień i obciążeń manewrowych, stateczności bocznej, metod polowych aerodynamiki oraz tzw. funkcji przejścia stosowanych do analizy charakterystyk dynamicznych samolotów. Jest przeznaczona dla doktorantów i studentów wyższych lat studiów w zakresie lotnictwa. Inżynierowie mogą w niej znaleźć bogatą literaturę źródłową.