Biblioteka Historyczna nr 9
Jerzy Zięborak – Studium katastrofy Liberatora AL 523. Gibraltar 1943

494 Views 0 Comment

Autor: Jerzy Zięborak
Tytuł: Studium katastrofy Liberatora AL 523. Gibraltar 1943
ISBN: 978-83-635390-3-0
Oprawa: twarda, szyta
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 400
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/20/7569/biblioteka-historyczna-nr-9-jerzy-zieborak-studium-katastrofy-liberatora-al-523-gibraltar-1943-biblioteka-historyczna.html

Opis: Książka zawiera niektóre opracowania pochodzące z Aerokoła oraz wyniki wykonywanych przez autora badań wraz z jego wnioskami. Początki tych prac sięgają 1945 roku. Obejmują one analizę przebiegu kołowania, startu i krótkiego lotu samolotu Liberator AL523, zakończonego jego rozbiciem na powierzchni morza. Podstawę do analizy stanowi wyznaczenie rzeczywistego ciężaru całkowitego samolotu i odpowiadającego mu położenia środka ciężkości. Autor opierał się na danych zawartych w sprawozdaniu brytyjskiej Komisji, oświadczeniach świadków oraz na dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej samolotu. W wyniku zostały określone przyczyny katastrofy oraz udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące: założenia przez pilota kamizelki ratunkowej MaeWest, kłopotów z kołowaniem i wypadnięciem worka pocztowego, miejsca zderzenia samolotu z wodą, przebiegu opuszczania samolotu przez pilota, odszukania wraku, kwalifikacji Prchala i jego roli w kamuflażu przeciw wywiadowczym przewożonego ładunku. Stwierdzenia i wnioski zawarte w tekście książki reprezentują pogląd autora.