Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Lider Obszaru – Kierownik Działu Sprzedaży i Komercjalizacji  została wybrana Pani Przygoda Iwona zamieszkała w miejscowości Cegłów – powiat żyrardowski.
Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Lider Obszaru – Dyrektor Departamentu IT  została wybrana Pani Trębińska Małgorzata zamieszkała w Warszawie.
Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko  Lider Obszaru – Dyrektor Centrum Technologii Lotniczych został wybrany Pan Guła Paweł zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Lider Obszaru – Kierownik Sekcji Low Pressure Turbine NPI został wybrany Pan Mościcki Artur zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Laboratorium został wybrany Pan Włodarczyk Jakub zamieszkały w Białobrzegach.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.