Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko P.O. Lider Obszaru – Kierownik Działu Inżynierskiego  został wybrany Pan Breński Dawid zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy. 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Lider Obszaru – Kierownik Działu Inżynierskiego  został wybrany Pan Podolańczuk Bartosz zamieszkały w Parzniewie, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy. 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszy Inżynier został wybrany Pan Karpiński Tomasz zamieszkały w Dębiny, pow. lubartowski, woj. lubelskie.

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy. 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Stażysta został wybrany Pan Kisiołek Maciej zamieszkały w Młodzieszyn, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie . 

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy. 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Samodzielny Inżynier został wybrany Pan Pytlarczyk Przemysław zamieszkały w Mińsku Mazowieckim. 

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy. 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Stażysta został wybrany Pan Sroczyk Dawid  zamieszkały w Rakszawa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie. 

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.