Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Serwis i konserwacja instalacji hydraulicznej w hali W1/2.

Dotyczy sprawy:19/ZK/AZLK/18                                    Warszawa, dnia 22.03.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: serwis i konserwacja instalacji hydraulicznej w hali W1/2.

13/ZZ/AZLZ/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę części do modelu samolotu stratosferycznego

znak sprawy: 13/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę części do modelu samolotu stratosferycznego.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Zamówienie realizowane w ramach PROJEKTU HESOFF, UMOWA NR LIFE 11 ENV/PL/459 WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH INSTRUMENTU LIFE + ORAZ NFOŚIGW

W związku z powyższym Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu poniżej:

Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Instytut Lotnictwa.

znak sprawy: 07/ZK/AZLK/18                                    Warszawa, dnia 09.02.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Instytut Lotnictwa.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Instytut Lotnictwa. Audyt musi zakończyć się wydaniem w formie pisemnej w języku angielskim oraz w języku polskim opinii z wyników badania w formie tzw. świadectwa kontroli sprawozdań finansowych – certyfikatu Certificate on Financial Statements, z działań zrealizowanych przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu: More Affordable Small Aircraft Manufacturing (SAT-AM)

Wykonanie kompozytowych wkładek termoizolacyjnych.

znak sprawy: 126A/ZK/AZLK/17                              Warszawa, dnia 15.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4  ust.8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie kompozytowych wkładek termoizolacyjnych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem dla kolb 5 litrowych z chłodnicą zwrotną.

znak sprawy:134/ZK/AZLK/17                      Warszawa, dnia 14.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem dla kolb 5 litrowych z chłodnicą zwrotną.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa przenośnego twardościomierza UCI & LEEBA.

znak sprawy: 130/ZK/AZLK/17                                       Warszawa, dnia 13.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4  ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa przenośnego twardościomierza UCI & LEEBA.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa średnicówek trójpunktowych Absolute Borematic oraz systemu mocowania ECO FIX.

znak sprawy:129/ZK/AZLK/17                                Warszawa, dnia 13.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa średnicówek trójpunktowych Absolute Borematic oraz systemu mocowania ECO FIX.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa ultradźwiękowego miernika grubości z możliwością pomiaru zarówno jednolitych elementów jak i elementów wielowarstwowych ( z opcją pomiaru poszczególnych warstw).

znak sprawy:128/ZK/AZLK/17                            Warszawa, dnia 13.12.2107r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa ultradźwiękowego miernika grubości z możliwością pomiaru zarówno jednolitych elementów jak
i elementów wielowarstwowych ( z opcją pomiaru poszczególnych warstw).

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa obiektywów do szybkich kamer.

znak sprawy: 124/ZK/AZLK/17                                      Warszawa, dnia 12.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa obiektywów do szybkich kamer.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakup i dostawa zasilacza laboratoryjnego programowalnego.

znak sprawy: 122/ZK/AZLK/17                                            Warszawa, dnia 12.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa zasilacza laboratoryjnego programowalnego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.