Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.

36/ZZ/AZLZ/2018 wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 36/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 36/ZZ/AZLZ/2018 na „wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa”

32/ZZ/AZLZ/2018 Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 32/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, o sygnaturze 32/ZZ/AZLZ/2018, którego przedmiotem jest rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

30/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji

Znak sprawy: 30/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 30/ZZ/AZLZ/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji”

Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 26/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 26/ZZ/AZLZ/2018 na „obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa”.

31/ZZ/AZLZ/2018 wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 31/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 31/ZZ/AZLZ/2018 na „wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa”

16/ZZ/AZLZ/2018 Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 16/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 16/ZZ/AZLZ/2018 na „Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa”.

2/ZZ/AZLZ/2018 Organizacja pikniku rekreacyjno-edukacyjnego

Znak sprawy: 2/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa zaprasza do udziału w postępowaniu na organizację pikniku rekreacyjno-edukacyjnego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

 

15/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji

Znak sprawy: 15/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 15/ZZ/AZLZ/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji”

11/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39, Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura postępowania: 11/ZZ/AZLZ/2018) na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.”

9/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z ich montażem

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura postępowania: 9/ZZ/AZLZ/2018) na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych wraz z ich montażem.