Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik 2 do niniejszej informacji.

21/ZZ/AZLZ/2018 dostawa oprogramowania/dostęp do platformy on-line do zarządzania projektami rekrutacyjnymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Sygnatura sprawy: 21/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa oprogramowania/dostęp do platformy on-line do zarządzania projektami rekrutacyjnymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

8/ZZ/AZLZ/2018 Kompleksowa obsługa bankowa Instytutu Lotnictwa

Sygnatura sprawy: 8/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie kompleksowa obsługa bankowa Instytutu Lotnictwa. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

10/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa maszyny wytrzymałościowej serwochydraulicznej 100 kN wraz z oprzyrządowaniem

Sygnatura sprawy: 10/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa maszyny wytrzymałościowej serwochydraulicznej 100 kN wraz z oprzyrządowaniem. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa, w tym posiadające doświadczenie w dostawach maszyn wytrzymałościowych i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Dialog techniczny na dostawę platformy zakupowej do udzielania zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Nr sprawy 45/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa platformy zakupowej do udzielania zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu dostaw będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do Informacji o dialogu.

Świadczenie usługi o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz osób towarzyszących i dzieci, w postaci pakietu w ramach comiesięcznego abonamentu.

Nr sprawy: 15/ZZ/AZLZ/2017          Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usługi  o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci, w postaci pakietu w ramach comiesięcznego abonamentu. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu usług będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym Załącznik  nr 2  do niniejszej Informacji.

Dialog techniczny na dostawę wzorcowego modelu ciśnieniowego do badań tunelowych

Nr sprawy: 42/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 27 lipca 2017r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa wzorcowego modelu ciśnieniowego do badań tunelowych. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu dostaw będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do Informacji o dialogu.

Dialog techniczny na dostawę oprogramowania wspomagającego obsługę prac w Laboratorium Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji w Instytucie Lotnictwa

Nr sprawy: 40/ZZ/AZLZ/2017          Warszawa, dnia 18 lipca 2017r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa oprogramowania wspomagającego obsługę prac dla Laboratorium Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji w Instytucie Lotnictwa. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu dostaw będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik  nr 2,  do niniejszej informacji.

Dialog techniczny na wykonanie kraty bezpieczeństwa Tunelu Aerodynamicznego, wraz z dokumentacją wykonawczą, dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114

numer sprawy: 23/ZZ/AZLZ/2017                                                                          Warszawa dnia 17.05.2017 r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie kraty bezpieczeństwa Tunelu Aerodynamicznego, wraz z dokumentacją wykonawczą, dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu prac będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik  nr 2,  do niniejszej informacji.

Dialog techniczny na wykonanie stanowiska do badań jakości strumienia w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego, wraz z dokumentacją wykonawczą, dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114

numer sprawy: 21/ZZ/AZLZ/2017                                                                          Warszawa dnia 21.04.2017 r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie stanowiska do badań jakości strumienia w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego, wraz z dokumentacją wykonawczą, dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu prac będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik  nr 2,  do niniejszej informacji.

UWAGA! W trakcie korzystania z BIP na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies mogą być określane przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z BIP bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystanie plików cookies.