Biblioteka Naukowa nr 61
Łukasz Czajkowski, Roman Domański – Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie

1047 Views 0 Comment

Autorzy: Łukasz Czajkowski, Roman Domański
ISBN: 978-83-63539-59-7
Oprawa: miękka, klejona
Data publikacji: 2021
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 195
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7660/biblioteka-naukowa-nr-61-lukasz-czajkowski-roman-domanski-zrodla-energii-i-napedy-hybrydowe-w-transporcie-biblioteka-naukowa.html

Opis: Przedstawiona Czytelnikowi praca ma pokazać podstawowe sposoby konwersji energii w transporcie, stosowane rozwiązania hybrydowe i zagrożenia ekologiczne wynikające z działalności człowieka, a także wskazać sposoby ich zmniejszenia lub wręcz eliminacji części z nich przez nowoczesne rozwiązania napędów, wprowadzanie procesów akumulacji i nowych źródeł energii. Celem tego opracowania jest także zasygnalizowanie zagrożeń ekologicznych (globalnych i lokalnych) wynikających z procesów przetwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i związanej z nim energetyki, więc problemami powstawania niekorzystnych składników spalin podczas procesów spalania, przetwarzania paliw, bilansem zanieczyszczeń, generowaniem hałasu i pól elektromagnetycznych oraz metodami ich ograniczenia. W książce przedstawiono nie tylko zagadnienia napędów hybrydowych ale także krótko scharakteryzowano podstawy procesów konwersji energii oraz zagadnienia dotyczące zasobów energetycznych świata i wybrane prognozy rozwoju energetycznego z uwzględnieniem gałęzi transportu.