Biblioteka Naukowa nr 62 Jerzy Graffstein – Automatycznie sterowane manewry statku powietrznego celem unikania kolizji z ruchomymi przeszkodami

1047 Views 0 Comment

Autorzy: Jerzy Graffstein
ISBN: 978-83-63539-91-7
Oprawa: miękka, klejona
Data publikacji: 2023
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 128
Język wydania: polski

Link: https://sklepinstytutulotnictwa.pl/p/19/7671/biblioteka-naukowa-nr-62-jerzy-graffstein-automatycznie-sterowane-manewry-statku-powietrznego-celem-unikania-kolizji-z-ruchomymi-przeszkodami-biblioteka-naukowa.html

Opis: Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotu samolotu lub innego obiektu latającego jest kolizja z przeszkodą. Jakość sterowania manewrem antykolizyjnym dla wybranych praw sterowania w sposób istotny zależy od prawidłowego doboru wartości współczynników wzmocnienia. W pracy wybrano metodę LQR syntezy praw sterowania, działających w czterech kanałach, wykorzystującą całkowo-kwadratowy wskaźnik jakości. Jego poprawność wynika z odpowiednio dobranych, charakterystycznych parametrów zapewniając w ten sposób podobieństwo zachowania modelu z rzeczywistym obiektem. W pracy skupiono się na badaniu wpływu parametrycznej niepewności modelu wynikającej z ograniczonej znajomości współczynników aerodynamicznych. Przedstawiono metodę wyliczenia największego wpływu na współczynniki wzmocnień założonej arbitralnie parametrycznej niepewności współczynników aerodynamicznych. Badano w jakim stopniu wybrane wzmocnienia zależą od niepewności różnych zestawów współczynników aerodynamicznych. Wstępnie wytypowano najbardziej wrażliwe współczynniki wzmocnień i rozpatrywane wielkości najsilniej na nie oddziaływujące. W pracy zostały przedstawione matematyczne zależności opisujące kinematyczne zmienne samolotu i przeszkody. Stanowią one podstawę do sformułowania warunków stwierdzających o możliwości zagrożenie wystąpienia kolizji. Drugim istotnym celem określenia wspomnianych zmiennych było stworzenie przesłanek do wyboru odpowiedniego manewru antykolizyjnego oraz wyznaczenie wartości zadanych i ich ograniczeń nierównościowych stosowanych w procesie automatycznego sterowania samolotem.