COMOZ

Produkt wizualny EUMETSAT

Fot. Mozaika wizualna zdjęć uzyskanych z satelity geostacjonarnego MSG2 3 (Meteosat Second Generation 3). Użyte warstwy: R = Vis 0.6µm, G = vis panchromatic, B = IR 1.6µm.

https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/teledetekcja/wp-content/uploads/MSG2_RSS_Europa_last.jpg
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/teledetekcja/wp-content/uploads/MSG2_RSS_Europa_2xHD_last.jpg

Centrum Operacyjne Misji Obserwacyjnych Ziemi

Projekt COMOZ powstał z myślą o stworzeniu Centrum Operacyjnego obsługującego realizowane w Zakładzie Teledetekcji misje fotolotnicze a w przyszłości satelitarne. Zadaniem Centrum jest monitorowanie misji lotniczych (w tym realizowanych w ramach projektu HESOFF) oraz odbiór danych z różnych satelitów (obserwacyjnych, naukowych, itp.). Dzięki Centrum możemy na bieżąco śledzić trasę lotu samolotu oraz mieć podgląd pozyskiwanych zdjęć i danych z satelitów w czasie rzeczywistym. Pozyskane dane są przetwarzane na Stacji Fotogrametrycznej oraz w laboratorium numerycznym. W ramach COMOZ funkcjonuje również stanowisko pozyskiwania sygnatur spektralnych. Wszystkie te obszary działania są ze sobą powiązane i tworzą rozbudowany system monitorująco-przetwarzający. W projekcie wykorzystywana jest też łączność radiowa zapewniająca przesył danych telemetrycznych z badanych obszarów do naszego Centrum. Pozyskane dane gromadzone są na serwerze GIS oraz w Magazynie Danych.

Schemat comoz

Laboratorium Fotogrametryczne

stacja1-1

Stacja Fotogrametryczna pozwala przetworzyć zdjęcia pozyskane w misji lotniczej wykonanej samolotem załogowym i bezzałogowym. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia złożenie mozaik zdjęć, generowanie orotfotomap, tworzenie trójwymiarowego modelu terenu. Podczas przetwarzania wykorzystywane są takie programy jak Agisoft, UAV Master oraz pakiet Inpho. Dla mniej profesjonalnych opracowań wykorzystujemy programy mozaikujące: PTGui oraz darmowy ICE. Na wyposażeniu Laboratorium jest również odbiornik GPS RTK do precyzyjnych pomiarów terenowych i wyznaczania osnowy fotogrametrycznej.


Satelitarna Stacja Naziemna

Stworzona w ramach projektu COMOZ Stacja pozwala na akwizycję danych z meteorologicznych systemów satelitarnych dla poszczególnych misji lotniczych oraz danych telemetrycznych z małych satelitów naukowych. Stacja pozwala również na dostęp do satelitarnych zdjęć wielospektralnych (satelity typu LandSat, SlobeSnow, etc.). Stworzone w COMOZ oprogramowanie pozwala na obserwację trajektorii lotu satelity i odbiór jej sygnałów. Zakład wyposażony jest w dużą offsetowa antenę satelitarną o średnicy 1,8m, pozwalającą pozyskiwać dane z sieci EUMETCast, oraz w zestaw anten kierunkowych Yagi do odbioru telemetrii z satelitów naukowych. Pozyskane obrazy i dane satelitarne oraz parametry misji wyświetlane są na ośmiu monitorach zamontowanych w pomieszczeniu COMOZ. Wizualizacja danych na monitorach odbywa się na podkładzie mapowym. Możliwe jest listowanie danych telemetrycznych, wizualizacja wskaźników teledetekcyjnych. Prezentowane są parametry pracy platformy / kamery z możliwością jej autokonfiguracji.

COMOZ

Klaster Obliczeniowy

page-header

Zakład posiada własny serwer, na którym gromadzone są wszystkie dane pozyskane z misji lotniczych, sceny i dane satelitarne. Klaster zapewnia przeprowadzanie analiz numerycznych odpowiednich dla wyselekcjonowanych algorytmów teledetekcyjnych, archiwizowanie i udostępnianie danych wynikowych z nalotów, w tym zdjęć lotniczych, mozaik zdjęć, ortofotomap oraz danych satelitarnych. Dzięki dużej mocy obliczeniowej możliwa jest zaawansowana analiza obrazu pozwalająca tworzyć duże opracowania mapowe. Na ogólnodostępnym serwerze GIS przechowywane są typy warstw (rastrowe, model terenu, model wysokościowy) wygenerowanych na podstawie pozyskanych zdjęć. Klaser działa niezależnie od pozostałych składowych Centrum Operacyjnego, dlatego możliwe jest wykorzystanie jego zasobów do innych różnorodnych prac badawczych, nie tylko związanych z analizą zdjęć lotniczych i satelitarnych. Klaster znacznie zwiększa efektywność przetwarzania pozyskanych danych.


Kierownik Zakładu Teledetekcji
mgr inż. Mariusz Kacprzak
tel.:+48 22 846 00 11 w. 896
faks: +48 22 846 44 32
mariusz.kacprzak@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Premium Wordpress Themes by UFO Themes