Zespół

  • Kierownik projektu

    prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

  • Biuro projektu

    Piotr Kalina
    Kierownik Zakładu Napędów