O projekcie

Cele projektu

Przekrój przez konstruowane stanowisko badawcze (obszar komory spalania)Celem projektu jest opracowanie nowego, unikatowego rozwiązania turbinowego silnika odrzutowego, wyposażonego w detonacyjną komorę spalania wykorzystującą efekt wirującej detonacji. Zastosowanie do silnika detonacyjnej komory spalania pozwoli na znaczne podniesienie sprawności silnika, obniżenie emisji toksycznych składników spalin i gazów cieplarnianych, uproszczenie konstrukcji, zmniejszenie jego masy oraz obniżenie kosztów jego wytwarzania. Szacowany przyrost sprawności oceniany jest na ponad 10%. Wszystkie rezultaty przed komercjalizacją zostaną opatentowane.

Projekt zakłada budowę stoiska badawczego zapewniającego wytworzenie przepływu
o optymalnych parametrach (z uwagi na wydatek powietrza, ciśnienie, czy wysokie prędkości przepływu). Stoisko to zasilało będzie prototyp silnika turbinowego wyposażonego w omawianą komorę. Do zasilania silnika stosowane będą paliwa gazowe i ciekłe.

Głównymi problemami, z którymi będzie się musiał zmierzyć zespół badawczy realizując niniejszy projekt będą zmiany skali spalania mikro do skali makro w komorze o wirującej detonacji oraz wydłużenie czasu pracy komory z milisekund czy sekund do kilku minut. Jednocześnie naukowcy pracować będą nad opanowaniem problemu chłodzenia ścianek komory detonacyjnej w trakcie jej wykorzystywania oraz identyfikacją i pomiarem produktów spalania. Skala nowego rodzaju silnika oraz czas jego pracy będzie wielokrotnie większa od eksperymentalnej komory, będącej własnością Politechniki Warszawskiej, na której dotychczas realizowane były badania.

 

Czas realizacji projektu:
1.01.2010 - 31.03.2014

Wartość projektu:
12 733 923 zł z EFRR 10 823 834,55