Zakres prac

Harmonogram prac 2010

W roku 2010 przewidziana jest kontynuacja prac nad specjalizowanym oprogramowaniem dotyczącym tworzenia mieszanki paliwowo powietrznej oraz propagacji fali detonacyjnej. Zakończenie badań nad doborem parametrów wtrysku. Określenie wytycznych (na podstawie badań i symulacji komputowych) dla konstrukcji pierwszych wersji układów wtrysku i kształtu komór spalania dla stanowisk badawczych.

Analiza numeryczna wtrysku nafty lotniczej do komory badawczej. Położenie kropel paliwa w funkcji czasu rezydencji cząstek.
 

Czas realizacji projektu:
1.01.2010 - 31.03.2014

Wartość projektu:
12 733 923 zł z EFRR 10 823 834,55