ZAAWANSOWANE
PROGRAMY
KOMPUTEROWE

Pracujemy nad stworzeniem zaawansowanych programów komputerowych do modelowania przygotowania mieszanki palnej umożliwiającej inicjację i podtrzymanie procesu wirującej detonacji oraz program
do obliczenia propagacji fali detonacyjnej
w detonacyjnej komorze spalania.

BUDOWA
STOISKA
BADAWCZEGO

Zakończylismy fazę budowy stoiska badawczego do badania procesu przygotowania mieszanki oraz rozpoczęto pierwsze badania wizualizacji procesu wtrysku nafty do przestrzeni odwzorowującej kształt i parametry
w komorze detonacyjnej.

WYKONYWANE
BADANIA


Zakończyliśmy wielowariantowe badania wizualizacji wtrysku paliwa. Trwają badania wirującej detonacji na stanowisku badawczym o parametrach przepływowych jak w silniku
GTD-350. Badane są różne kształty komory spalania, różne metody inicjacji detonacji dla zmiennych składów mieszanki paliwo-powietrznej.


KONSTRUKCJA
STANOWISKA
BADAWCZEGO

Zakończyliśmy etap konstrukcji stanowiska badawczego w którym realizowane będą badania nad uzyskaniem długotrwałego procesu wirującej detonacji w warunkach zbliżonych do parametrów docelowego silnika turbinowego.